• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ БАЧЕННІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Ольга Бідюк

(магістрант, VIІ курс, факультет педагогіки та психології)

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка, Кіровоград

Науковий керівник – к.  пед.  н., професор Тетяна Довга

Професія педагога передбачає діяльність, змістом якої є навчання, виховання, освіта і розвиток підростаючого покоління.

Особливість педагогічної діяльності учителя полягає в тому, що об’єктом і продуктом його діяльності є людина, унікальний продукт природи. Вчитель працює насамперед з духовною частиною людини, її внутрішнім світом. Тому професію вчителя відносять до числа найбільш важливих професій.

Для успішного виконання педагогічних цілей та в результаті формуванню всебічно-розвиненої особистості до педагога висувається ряд вимог, які є обов’язковими. Серед них і професійні знання, вміння та навички, психологічні характеристики особистості вчителя та його моральні якості. Але особливу увагу також слід звертати і на зовнішній вигляд вчителя, його голос, ходу, вміння знаходити підхід до кожної дитини та знаходити вихід з проблемних ситуацій. Ми говоримо не лиш про те, чому можна навчити в педагогічних вузах, але і про те, яким будуть бачити діти свого вчителя, і що візьмуть за приклад. Професія вчителя, на нашу думку, це набагато ширше, ніж просто виконання обов’язків та досягнення цілей. Вчитель повинен стати для кожного вихованця прикладом, другом, підтримкою.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ «ЯК ВИХОВАТИ СПРАВЖНЬОГО ПЕДАГОГА»

Ксенія Горпинко

(студентка III курсу факультету педагогіки та психології)

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький 

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Ірина Баранюк

Постановка проблеми: На етапі сучасного розвитку української держави постає питання виховання свідомо життєдіяльної особистості. Тому виховання гуманної людини, яка буде поважати думку оточення, яка справедливо буде оцінювати людські можливості та завжди прислухатиметься до думки інших є важливим завданням школи, сім’ї та громадськості. Прикладом розв’язання поставленого завдання є педагогічний досвід майстра широкого профілю В. О. Сухомлинського.

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

Анна Нікуліна

(студентка IІІ курсу факультету педагогіки та психології)

Кіровоградський державний педагогічний

 університет імені В. Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Баранюк Ірина

Постановка проблеми. Сучасна школа вимагає сучасного вчителя: активного, комунікабельного, динамічного, працездатного, вольового, впевненого у собі, толерантного, високо компетентного. Імідж учителя ХХІ століття залежить, насамперед, від його педагогічної майстерності. На сьогодні актуальним залишається завдання виховати гідного педагога Яскравим прикладом розв’язання зазначеної проблеми є педагогічний досвід вітчизняного гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського, творча спадщина якого має велике теоретичне і практичне значення.

ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Альона Савчук

(студентка V курсу факультету педагогіки та психології)

Кіровоградський державний

педагогічний університет імені В. Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Баранюк Ірина

Постановка проблеми. Формування творчої особистості вчителя виступає пріоритетною проблемою не лише вітчизняної педагогіки, це світова проблема. Вона настільки актуальна, що нині є проблемою століття. Ми переконані, що надійним шляхом розв’язання проблеми є осмислення, узагальнення, оцінка досвіду минулого як багатющого джерела ідей для подолання основних суперечностей сьогодення.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись