• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Публічна інформація

Нормативні документи

Перелік розділів реєстру

Законодавча база України

Нормативна база ЦДУ ім. В. Винниченка

 1. Загальна нормативна база
 2. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти. Академічна доброчесність
 3. Організація освітнього процесу
 4. Атестація. Документи про освіту.
 5. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів
 6. Академічна мобільність. Навчання іноземних громадян
 7. Наукова діяльність
 8. Міжнародна діяльність
 9. Стипендіальне забезпечення
 10. Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення
 11. Загальноорганізаційні питання. Звіти ректора
 12. Структурні підрозділи університету
 13. Соціальні питання
 14. Охорона праці
 15. Адміністративно-господарча та виробнича діяльність

Перелік документів реєстру

Документи, чинні у 2022-2023 навчальному році:

Назва
1. Загальна нормативна база

1.1

Статут Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

1.2

Концепція розвитку (на 2018-2022 роки)

1.3

Стратегія розвитку (на 2022-2026 роки)

  Про заходи щодо запобігання корупції:
1.4

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Антикорупційна програма Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

1.6 Антикорупційна стратегія Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка
  Про внутрішній розпорядок:

1.7

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

1.8

Положення про вчену раду

1.9

Наказ про перейменування Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка

1.10

Витяг з ЄДР

1.11

Виписка з ЄДР

1.12

Наказ про призначення ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

 

Архів документів за попередні роки:

 

Порядок роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 року

Антикорупційна програма Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2019 рік)

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

2. Система забезпечення якості освітньої діяльності.
Академічна доброчесність

2.1

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

2.2

Положення про академічну свободу та академічну доброчесність у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

2.3 Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

2.4

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС університетської спільноти в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

2.5

Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

2.6

Положення про запобігання та протидію булінгу в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

2.7

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2022-2023 н.р.

2.8

Наказ від 28 серпня 2023 р. № 159-ун "Про організацію роботи з профілактики суїцидальних намірів серед здобувачів освіти у 2023-2024 навчальному році"

2.9

План заходів щодо попередження нещасних випадків та суїцидів серед студентської молоді на 2023-2024 н.р.

 

Архів документів за попередні роки:

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС університетської спільноти. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ здобувачів освіти в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Положення про запобігання та протидію булінгу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2021-2022 н.р.

3. Організація освітнього процесу

3.1

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час навчання та відвідування Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

3.2

Положення про організацію практичної підготовки в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

3.3

Положення про кваліфікаційні роботи в Центральноукраїнському державному університеті імені В. Винниченка 

3.4

Положення про мовний центр Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

3.5

Положення про освітні програми в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

3.6

Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

3.7

Правила поведінки здобувачів освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

3.8

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

   Документи, чинні у 2024-2025 навчальному році:
3.9 Графік освітнього процесу в ЦДУ ім. В. Виниченка (2024-2025 н.р.)
3.9.1 Наказ про зміни до графіка освітнього процесу на 2024-2025 навчальний рік

 

Документи, чинні у 2023-2024 навчальному році:

3.10

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка на 2023-2024 навчальний рік

3.11

Графік освітнього процесу в ЦДУ ім. В. Виниченка (2023-2024 н.р.)

3.12

Наказ про режим організації освітнього процесу в університеті на 2023-2024 навчальний рік 

3.13

Наказ про організацію освітнього процесу в університеті у 1 семестрі 2023-2024 н.р. 

3.14

Положення щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед здобувачів освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка 

 

Документи, чинні у 2022-2023 навчальному році:

3.14

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка на 2022-2023 навчальний рік

3.15

Графік освітнього процесу в ЦДУ ім. В. Виниченка (2022-2023 н.р.)

3.16

Наказ про режим організації освітнього процесу в університеті на 2022-2023 навчальний рік 

3.17

Наказ про організацію освітнього процесу в університеті у 2 семестрі 

3.18

Положення щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед здобувачів освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка 

3.19 Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка
  Архів документів за попередні роки:

 

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка на 2023-2024 навчальний рік

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2021-2022 навчальний рік

Графік освітнього процесу в ЦДПУ ім. В. Винниченка (2021-2022 н.р.)

Наказ про режим організації освітнього процесу в університеті на 2021-2022 навчальний рік 

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2022-2023 навчальний рік

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2019-2020 навчальний рік

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2020-2021 навчальний рік

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2019)

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2020)

Графік освітнього процесу в ЦДПУ ім. В. Винниченка (2020-2021 н.р.)

Положення про кваліфікаційні роботи в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка

Положення про мовний центр Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час навчання та відвідування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Правила поведінки здобувачів освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про організацію практичної підготовки в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

4. Атестація. Документи про освіту

4.1

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

4.2

Положення про диплом з відзнакою Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

4.3

Зразки документів про освіту в ЦДУ імені В. Винниченка:

Академічна довідка

Диплом бакалавра

Додаток до диплома бакалавра європейського зразка

Диплом магістра

Додаток до диплома магістра європейського зразка

Диплом доктора філософії

Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка

4.4

Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії, доктора та кандидата наук у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

 

 Архів документів за попередні роки:

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про диплом з відзнакою Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Зразок документа про вищу освіту в ЦДУ імені В. Винниченка

Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії, доктора та кандидата наук у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

5. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

5.1

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

5.2

Порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, призначення деканів факультетів та укладання з ними контрактів (трудових договорів) у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

5.3

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора і доцента у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

5.4

Положення про курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, тренерів (тренерів-викладачів), практичних психологів у закладах освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

5.5

Положення про Центр досконалості викладання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

6. Академічна мобільність. Навчання іноземних громадян

6.1

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

6.2

Положення про програму обміну студентами

6.3

Положення про конкурсний відбір студентів на навчання за програмою обміну студентами на підставі міжнародних двосторонніх Угод про співпрацю Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

6.4

Тимчасовий порядок надання освітніх послуг на засадах внутрішньої академічної мобільності в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка здобувачам вищої освіти з території, на яких ведуться активні бойові дії

6.5 Положення про академічну мобільність науково-педагогічних працівників у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка
7. Наукова діяльність

7.1

Порядок рекомендації до друку наукових та навчальних видань у ЦДУ ім. В. Винниченка

7.2

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності

7.3

Положення про аспірантуру та докторантуру Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

7.4

Положення про визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

7.5

Положення про студентське наукове товариство Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

7.6

Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

7.7 Положення про порядок організації та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка
 

Архів документів за попередні роки:

Положення про студентське наукове товариство Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Положення про визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Положення про порядок організації та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності

8. Міжнародна діяльність

8.1

Довгострокова програма ЦДУ ім. В. Винниченка щодо участі працівників у виконанні проектів міжнародної співпраці

8.2

Положення про Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

 

Архів документів за попередні роки:

Довгострокова програма ЦДПУ ім. В. Винниченка щодо участі працівників у виконанні проектів міжнародної співпраці

Положення про міжнародний центр Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

9. Стипендіальне забезпечення

9.1

Загальні документи:

Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

 

Архів документів за попередні роки:

Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка (2023 р.)

Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка (2022 р.)

Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2020 р.)

Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

10. Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення

10.1

Порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

 

 Архів документів за попередні роки:

Порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

11. Загальноорганізаційні питання. Звіти ректора

11.1

Звіт ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка СЕМЕНЮКА Олега Анатолійовича про виконання умов контракту в 2019 році (контракт №ІІ-52 укладений 25 червня 2015 року)

11.2

Звіт ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка СЕМЕНЮКА Олега Анатолійовича про виконання умов контракту за 2015-2020 роки (контракт №ІІ-52 укладений 25 червня 2015 року) 

11.3

Звіт ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка СОБОЛЯ Євгена Юрійовича про виконання умов контракту за 2021 рік

11.4

Звіт ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка СОБОЛЯ Євгена Юрійовича про виконання умов контракту за 2022 рік

11.5 Звіт ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка СОБОЛЯ Євгена Юрійовича про виконання умов контракту за 2023 рік
12. Структурні підроздили університету
 12.1

Положення про факультет Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

 12.2

Положення про психологічну службу в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка 

 12.3

Положення про юридичну клініку «АRTIUM DE LEX» Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченк

 12.4

Положенням про навчально-методичний відділ Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

 12.5

Положенням про відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти 

 12.6

Положення про органи студентського самоврядування Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка 

 12.7

Положення про Археологічний музей імені Нінель Бокій при Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка 

 

Архів документів за попередні роки: 

Положення про факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Положення про психологічну службу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про юридичну клініку «АRTIUM DE LEX» Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

13. Соціальні питання

13.1

Колективний договір

13.2

Положення про преміювання

14. Охорона праці
 14.1

Організація охорони праці в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

 14.2

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

 14.3

Положення про систему управління охороною праці в ЦДУ ім.В. Винниченка

 14.4

Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці в університеті

 14.5

Інструкція №144 з питань безпеки життєдіяльності для студентів

 14.6

Програма проведення інструктажу з безпки життєдіяльності для студентів університету перед літніми канікулами

 14.7

Інструкція №142 з безпеки життєдіяльності під час проведення новорічних свят (встановлення ялинки), канікул

 14.8

Інструкція №78 з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій, туристичних походів та поза навчальних заходів, проведений позі межами університету та його території

 14.9

Інструкція №106 з питань охорони праці при виконанні студентськими загонами господарських робіт з підготовки навчальних корпусів та гуртожитків університету

 14.10

Інструкція №147 з питань охорони праці під час проведення навчальної і виробничої практики

 14.11

Інструкція №146 з питань охорони праці під час проведення навчальної польової практики

 14.12

Програма проведення первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці студентів, які мешкають в студентському гуртожитку №1

 14.13

Програма проведення первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці студентів, які мешкають в студентському гуртожитку №3,4

 14.14

Програма проведення первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці працівникам кафедри (інструкція 143)

 14.15

Програма та інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників Центральноукраїнського державного університету (Інструкція з охорони праці № 145)

 

Архів документів за попередні роки:

Інструкція №143 з безпеки життєдіяльності під час проведення новорічних свят (встановлення ялинки), канікул

Програма проведення первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці працівникам навчальної кафедри (інструкція 144)

Інструкція №145 з питань безпеки життєдіяльності для студентів

Інструкція №147 з питань охорони праці під час проведення навчальної польової практики

Інструкція №148 з питань охорони праці під час проведення навчальної і виробничої практики

Організація охорони праці в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

Наказ про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Інструкції з охорони праці

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці з студентами

Перелік інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності для студентів ЦДУ

15. Адміністративно-господарча та виробнича діяльність
 

 

 

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись