• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рябець Сергій, Цимбал Наталія

Інформатизація суспільства в першу чергу стосується системи освіти в цілому. Адже саме цей напрямок формує майбутнього та сучасного члена постіндустріального суспільства. Зокрема інформатизація має пряме відношення до новітніх технологій та предмету технологічної освіти у
ЗЗСО [1].

ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Фоменко Олена

Найпрогресивніші методи діагностики та лікування засновані на використанні складної медичної апаратури (ядерних магніторезонансних томографів, комп’ютерних рентгенівських томографів, клінічних аудіометрів, ендоскопічного обладнання, кібер-ножів тощо). Але, найчастіше, знання молодших медичних працівників не дозволяють їм використовувати сучасні медичні комплекси, так як вони мають слабкі фундаментальні уявлення про фізичні методи, що задіяні в даних комплексах, специфіку використання цих комплексів під час медичної діагностики. Потрібні фахівці які володіють фундаментальними знаннями з фізики та розуміють загальні принципи функціонування людського організму.

ГІПОТЕЗА РІМАНА ТА ЇЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Національний авіаційний університет

Філєр Залмен, Чуйков Артем

Дослідження гармонічного ряду здійснювалось ще у середні віки. Французький вчений Ніколя Орем (1330-1382) у 1350 р. довів його розбіжність, показавши, що його сума більша суми членів арифметичної прогресії з різницею 0,5.

Детальніше

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Усенко Олена

Розвиток сучасного суспільства вирізняється застосуванням засобів комунікаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності людини, у тому числі й у освіті. Експертні оцінки доводять, що цифрові інструменти та сильна педагогічна база здатні допомогти вищим навчальним закладам у застосуванні нових стратегій набуття студентами професійних знань, умінь, навичок.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИМИ ЗАСОБАМИ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Погрібна Анжеліка, Трифонова Олена

Сьогодні наша спільнота є свідком численних інтенсивних наукових, соціальних та економічних змін. Хоча, варто звернути увагу на те, що ще на початку ХХ століття розвиток науки й освіти відбувався повільно, а вже наприкінці століття стрімко рушив догори. Причиною цього стає інформатизація та цифровізація суспільства. Усі сфери нашої життєдіяльності починають застосовувати новітні технології, освіта й наука не є виключеннями. Сучасний світ вимагає сучасної особистості. Це означає вона має мати багаж не тільки теоретичних знань, а насамперед навичок та уміння їх використовувати впродовж усього життя у постійно змінюваних та нестандартних чи навіть проблемних умовах.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись