• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Програма конференції

СЕКЦІЯ № 1
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Доповіді

 1. Горлова Юлія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Горбунова Анна – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

МОТИВАЦІЯ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ У СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Брандальська Тетяна – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ІДЕЇ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО СТОСОВНО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

 1. Бикова Ірина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Лупул Інна – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. Сухомлинський про Формування наукового світогляду молодших школярів в освітньому процесі

 

СЕКЦІЯ № 2
СПІВЗВУЧНІСТЬ ПЕДАГОГІКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО З ІДЕЯМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПЕДАГОГІВ

Доповіді

 1. Борисова Марина – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Козирєва Юлія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

МЕТОД СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Козакевич Ганна ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ТВОРАХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

 

СЕКЦІЯ № 3
ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Доповіді

 1. Горват Ірина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВИХОВНИЙ ВПЛИВ КАЗКИ НА ОСОБИСТІСТЬ ШЕСТИРІЧНИХ ДІТЕЙ

 1. Бурова Наталія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ПОВАЖНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ У ТВОРАХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Вовк Наталія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Затуливітер Наталія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВПЛИВ КАЗКИ НА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (ЗА В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ)

 1. Приймак Олена ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет Імені Володимира Винниченка

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Мезей Аліна ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

СПАДЩИНА В. О. Сухомлинського у вихованні Учнів початкових класів

 1. Селіхова Юлія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет Імені Володимира Винниченка

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

СЕКЦІЯ № 4
ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ СКЛАДНИКІВ ВИХОВАННЯ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Доповіді

 1. Гончаренко Юлія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Швець Альона ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У РОБОТІ З ПЕРШОКЛАСНИКАМИ

 1. Яковченко Аліна ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ В СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Проценко Катерина ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРАЦЯХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Бєлих Катерина ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет Імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

СЕКЦІЯ № 5
ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

Доповіді

 1. Ковалик Інна, Глушко Анжела ‒ Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 1. Бузько Олена ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 1. Генсіцька Дарія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВПЛИВ ХУДОЖНІХ ТА МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ НА ПОВЕДІНКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Стеценко Ада ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

СЕКЦІЯ № 6
ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ТВОРЧІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

Доповіді

 1. Оникієнко Юлія ‒ Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ НА ДУМКУ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Мащенко Ірина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

педагогічна творчість та майстерність учителя у працях В. О. Сухомлинського

 1. Кириленко Альона – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ДО ФОРМУВАННЯ ВАЖКОВИХОВУВАНИХ ДІТЕЙ

 1. Михайловська Ангеліна ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 1. Павленко Марія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

РОЗВИТОК ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

СЕКЦІЯ № 7
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Доповіді

 1. Жидченко Юлія ‒ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 1. Іванова Діана – Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВИЙ КОМПОНЕНТ У ХОДІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 1. Кіслінська Дарія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПІД ЧАС ЗАОХОЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 1. Пінчук Інга, Воробйова Карина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

 1. Мрига Інна– Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРАЦЯХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

 

СЕКЦІЯ № 8
СУЧАСНИКИ ТА ПОСЛІДОВНИКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Доповіді

 1. Лобанова Світлана – Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 1. Мафтик Ірина – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 1. Васильєва Тетяна ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ГРА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА (НА ДОСВІДІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО)

 1. Ярьомич Наталія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В ТВОРЧОСТІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Гриценко Катерина ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У СУЧАСНІЙ РОБОТІ З ПЕРШОКЛАСНИКАМИ

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись