• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ІСТОРИКО – ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПАДЩИНИ ПЕДАГОГІВ – НОВАТОРІВ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Калініченко Надія

Друга половина ХХ ст. характеризується багатовекторними освітніми процесами, зокрема гуманістичною спрямованістю діяльності педагогів-новаторів. Це, насамперед, автор «Школи радості» – прогресивної моделі організації навчально-виховного процесу в середній школі Василь Сухомлинський та його друзі й однодумці Іван Ткаченко, Микола Кодак, Арон Рєзнік,  які в Україні стали фундаторами школи нового типу на засадах педагогіки співробітництва, поцінування людини, дитини, розбудови моделей шкіл на принципах демократизму, відкритості, прогностичності.

ЗНАННЯ ПРО БУДОВУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ (IV тис. до н.е. – I ст. н.е.)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Дефорж Ганна

Довгий час знання людини про живу природу накопичувались в межах натурфілософії, медицини і у зв’язку з запитами рослинництва і тваринництва. Вже в глибокій давнині були зроблені спостереження, які торкалися специфіки будови та функціонування людського організму.

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗВО

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Степанюк Алла

Педагогічна наука на даному етапі свого розвитку максимально спрямовує увагу на подолання таких негативних наслідків вузькоспеціалізованої педагогічної освіти, як фрагментарність світосприйняття, ускладнення міжпрофесійних комунікацій, стримування розвитку науки через брак притоку нових знань та ідей із суміжних галузей. Це спонукає до необхідності переосмислення змісту освіти на користь зростання частки міжпредметної і міжгалузевої інтеграції знань, яка є можливою лише на основі переходу від знань фактів до універсальних компетентностей у вигляді цілісних поєднань підходів, методів, принципів, ідей, розуміння і ставлення. Одним із можливих шляхів вирішення окресленої проблеми є запровадження підготовки вчителів за спеціальністю Середня освіта (Природничі науки), як отримають кваліфікацію: вчитель природничих наук, фізики. хімії, біології. Це значно розширює можливості їх працевлаштування та забезпечує більш якісний освітній простір для формування цілісного мислення, холістичного світогляду тощо. Реалізація цього завдання можлива лише шляхом використанням інтегрованого підходу до проектування освітньої діяльності. Його характеристика подана в нашій спільній публікації з Т. Олендр [1].

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись