• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові конференції ЦДУ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ВЧЕНИХ 20-х – ПОЧАТКУ 30-х РОКІВ ХХ ст. ТА ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ СЬОГОДНІ

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Трифонова Олена

В історії української науки маловідома інформація про співпрацю наших учених із зарубіжними філантропічними фондами. Тема заслуговує на детальне дослідження особливо для наслідування молодими вченими. Найбільш продуктивною така співпраця була в середині 20-х – на початку 30-х років минулого століття. Підтримка вітчизняної науки мала, насамперед, фінансовий характер з боку міжнародних спеціальних фондів. У цей час утвердився стиль благодійництва. Воно стало набувати організованої діяльності за відсутності безпосередньої взаємодії між її об’єктом та суб’єктом, де сам факт розподілу стипендії залишається індивідуальним і здійснюється спеціальним керівництвом фонду. Крім цього, фонди прагнуть брати участь у вирішенні соціальних проблем матеріально малозабезпечених науковців, допомагають нужденним для зміцнення освіти, науки.

ВИБІР ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РІЗНИХ СЕГМЕНТІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Криворізький державний педагогічний університет

Созонюк Ольга

Тенденція безперервного розвитку будь-якої сфери діяльності вимагає від її фахівців високого професіоналізму, готовності до прийняття нестандартних, творчих, рішучих, але конкурентоспроможних рішень.

Детальніше

«ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ» (1946) ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА – ПРО РІЗНИЦЮ МІЖ УКРАЇНЦЯМИ ТА РОСІЯНАМИ: АКТУАЛЬНО ДОСІ

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Сеньовська Надія, Нестайко Ірина

Після 24 лютого, коли росія розв’зала проти України відкриту війну, світова спільнота почала звертати більше уваги на питання принципової різниці між росіянами та українцями. Насправді відмінності можна виявити у різних аспектах життя та культури цих двох народів. Не є винятком і педагогіка (як теорія, так історичний розвиток наукових поглядів). Після того, як світ дізнався про події в Бучі (#BuchaMassacre) − про катування росіянами українців виключно через національну приналежність − українські історики активно наголошують на разючій схожості між злочинами путінської й більшовицької росії. Той самий геноцид нашого народу.

ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.П.ДУЩЕНКА ПРИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЗИКІВ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Пудченко Сергій, Горбачук Іван

Широкомасштабне військове вторгнення російських військ до України виявило недоліки в оснащенні Збройних Сил України та інших військових формувань необхідним сучасним озброєнням та військовою технікою. Для найшвидшого відновлення і розвитку військово-промислового комплексу України необхідне впровадження сучасних технологій, розроблених науковими установами, закладами вищої освіти, з залученням студентів та молодого покоління науковці-дослідників. Актуальним прикладом з цих питань є досвід ветерана другої світової війни, видатного науковця і освітянина професора Віктора Павловича Дущенка (1922-1985). Розроблені і впроваджені ним методики щодо залучення творчої молоді до наукової діяльності, залишаються не тільки актуальними до сьогодні, та варті наукового дослідження і практичного впровадження.

Зарубіжний досвід організації професійної підготовки майбутніх фахівців в навчально-практичних центрах

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Мартиненко Катерина

Активізація процесів інтеграції до європейського економічного простору в Україні характеризується проведенням значних реформ у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, що покликані сприяти підвищенню її внутрішньої ефективності як на національному, так і на регіональному рівнях. Серед основних напрямів реалізації означеного, стало удосконалення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти через створення сучасних структурних підрозділів галузевого спрямування із певним обсягом інноваційних функціональних можливостей, що актуалізує необхідність розгляду їх діяльності крізь призму зарубіжного досвіду.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись