• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВПЛИВ ХУДОЖНІХ ТА МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ НА ПОВЕДІНКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Дарія Генсіцька
студентка IV курсу факультету педагогіки та психології
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація: у статті звертається увага на мультфільми та їх роль у розвитку, формуванні особистості дитини, проаналізовано виховна роль мультфільмів, що створені за мотивами казок В. О. Сухомлинського.

ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ У СТАНОВЛЕННІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Олена Бузько
(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник ‒ кандидат педагогічних наук, доцент Баранюк І. Г. 

Анотація. У статті порівнюються педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського з концепцію «Нової української школи». Показано актуальність  створення нових підходів до оцінки освітніх результатів учнів.

ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Ковалик Інна
Глушко Анжела
(Студентки 3 курсу психолого-педагогічного факультету)
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. М. Толмачова

Анотація. У роботі представлено ідеї В.О.Сухомлинського про педагогічне спілкування. Схарактеризовано окремі професійні інструменти, що дозволяють реалізувати погляди видатного вчителя на даний педагогічний феномен в освітньому процесі Нової української школи.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись