• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

БУТИ ТВОРЧИМ УЧИТЕЛЕМ

Тетяна Корнєєва

(магістрантка першого курсу природничо – географічного факультету) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Науковий керівник – док. пед. наук, професор, заслужений учитель України

Н. А. Калініченко

«Найважливіше завдання школи – розкрити творчі здібності, обдарування, таланти всіх вихованців»

В.Сухомлинський

Анотація. У статті розкривається реалізація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в навчально-виховному процесі сучасної школи, зокрема в діяльності учнівських наукових товариств.

Ключові слова: ідеї гуманної педагогіки, учнівські наукові товариства.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГА

Діана Каблашова

(студентка VIІ курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, професор Т. Я. Довга

В статті проаналізовано погляди Василя Олександровича. Сухомлинського на професійні якості педагога. Розкрито сутність важливих характеристик учителя, наведених у працях видатного педагога.

Ключові слова: професія вчителя, особистість педагога, індивідуальні професійні якості, слово вчителя.

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Любов Мовчан

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук., доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті розкривається поняття «обдарованість». На основі праць В. О. Сухомлинського визначено основні компоненти обдарованості та напрямки роботи з обдарованими дітьми.

Ключові слова: обдарованість, талант, здібності, інтелект.

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. А. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Ольга Цокур

(докт. пед.н., професор)

Олексій Железняк, Ганна Сомбаманія

(канд. пед. н., доценти кафедри педагогіки)

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

м. Одеса

Анотація. Стаття присвячена висвітленню способів реалізації провідних ідей В. Сухомлинського щодо творчої сутності педагогічної діяльності у системі організації професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи через магістратуру. З врахуванням настанов видатного педагога обгрунтовано актуальність та конкретизовано мету і завдання професійної підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Уточнено провідні функції випускника магістратури як сучасного викладача вищої школи.

Ключові слова: педагогічні ідеї В. Сухомлинського, викладач вищої школи, підготовка магістрів, функції сучасного викладача, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки».

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись