• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВНЕСОК ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Анастасія Момот
(студентка 5  курсу Інституту психолого-педагогічної освіти і мистецтв)
Бердянський державний педагогічний університет
м. Бердянськ
доктор педагогічних наук, професор Алла Крамаренко

Величезне та не вичерпне джерело методичної думки вкладено у творчості Василя Сухомлинського. Кожного разу вивчаючи роботу цього видатного педагога можна знайти щось незвичайне, нове. Дуже важко назвати проблеми освіти, педагогічної теорії або шкільного виховання, яких би не розглядав у своїх наукових роботах цей педагог. Педагогічна система Василя Сухомлинського – це концептуальна основа особистісно зорієнтованого підходу, що пролонгується у комптентнісно орієнтовану освіту. Саме тому ідеї видатного українського педагога актуальні сьогодні.

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У СУЧАСНИХ ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ

Катерина Андрєєнко
(студентка 5  курсу Інституту психолого-педагогічної освіти і мистецтв)
Бердянський державний педагогічний університет
м. Бердянськ
доктор педагогічних наук, професор Алла Крамаренко

Протягом останніх десятиріч Українська держава розвивається в умовах постійних змін та новоутворень, що охоплює всі сфери суспільного життя: економіку, культуру, ідеологію, науку. Це стосується безпосередньо й педагогіки та її складової – історії педагогіки: триває процес нагромадження історико-педагогічних знань, розширюється джерельна база, повертаються забуті імена, формуються нові напрями досліджень. Особливе місце серед досліджень педагогічних персоналій посідають праці, присвячені вивченню окремих складових педагогічної системи Василя Сухомлинського, вона є постійним об’єктом уваги науковців не тільки в Україні, а й за кордоном. Ще за життя педагога в періодичних виданнях з’являлися публікації, в яких аналізувалися його здобутки. Одні вчені високо оцінювали ці досягнення (О.Губко, Ф.Кузнєцов, Є.Лебедєва, А.Левшин, С.Соловейчик тощо), інші – висловлювали критичні зауваження (В.Кумарін, Б.Лихачов та ін.) [1, 104-107].

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись