• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ДВОМОВНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Вергун Ігор

Відповідно до навчальна програма для 10–11 класів[2] вказує 10 ключових компетентностей, які потрібно формувати в учнів під час уроків фізики, наприклад: спілкування державною/рідною мовою, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях та інші.

Детальніше

ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ БІОФІЗИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РУХУ ЗУБІВ

Дніпровський державний медичний університет

Фоменко Ольга, Кисільова Тетяна

Успішне хірургічне та ортодонтичне лікування можливе лише за умов розуміння біофізичних механізмів руху зубів. Базові знання з біомеханіки зубо-щелепної системи студенти спеціальності Стоматологія отримують вже на першому курсі в рамках дисципліни «Медична та біологічна фізика, медична інформатика», яка викладається на кафедрі медико-біологічної фізики і інформатики.

Детальніше

КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Скібіна Олена

Виклики сучасного суспільства доводять, що в процесі професійної підготовки необхідно не тільки передавати знання, але й відпрацьовувати навички їхнього використання в реальних ситуаціях, активно формувати досвід творчого, продуктивного мислення та соціального спілкування. Спеціаліст з ринковим мисленням повинен вміти аналізувати ситуацію, приймати виважені рішення в умовах невизначеності, вміти спілкуватися і брати на себе відповідальність за доручену справу. На розвиток означених навичок спрямоване контекстне навчання [1].

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В АСПЕКТІ ВИВЧЕННЯ НИМИ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ ВИМОГАМ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рябець Сергій, Щирбул Олександр, Мітяй Владислав

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. На сучасному етапі розвитку вищої педагогічної освіти підготовка майбутніх учителів трудового навчання й технологій передбачає формування у студентів ряду важливих загальних та спеціальних компетентностей.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опанасенко Наталія

Головним стратегічним завданням розвитку вищої освіти України на сучасному етапі є її інтеграція до європейської освітньої системи. Враховуючи це, необхідно докорінно покращити підготовку спеціалістів, зокрема майбутніх учителів. Саме вчителю належить провідна роль у навчанні й вихованні підростаючого покоління, у формуванні гармонійно розвиненої, творчої, діяльнісної особистості.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись