• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРАЦЯХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Катерина Проценко
(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
Імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті звертається увага на роль критичного мислення в процесі навчальної діяльності молодших школярів. Доведено, що критичне мислення сприятиме міцному засвоєнню нових знань та узагальненню вже існуючих, а також кращій соціалізації дитини. Проаналізовані педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо даного виду роботи, та його поради.

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ В СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Аліна Яковченко
(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
Імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. В статті розкривається ідея В. О. Сухомлинського щодо трудового виховання, яка ґрунтується на зв’язку між працею душі, працею думки і працею рук. Визначені педагогом принципи трудового виховання мають велике практичне значення для сучасників.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У РОБОТІ З ПЕРШОКЛАСНИКАМИ

Альона Швець
(студентка ІІI курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова

Актуальність дослідження пояснюється співставленням процесу естетичного виховання між спадщиною В. О. Сухомлинського та отриманим досвідом роботи з першокласниками. Під час проходження практики «Перші дні дитини в школі» спостерігали адаптацію дітей до освітнього процесу. Саме залучення до естетичного виховання спростило дітям входження в шкільний світ через творчість.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Юлія Гончаренко
(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник –канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті розкрито погляди В. О. Сухомлинського щодо естетичного виховання школярів. Визначено сутність поняття «естетичне виховання». Схарактеризовано засоби естетичного виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: краса, природа, слово, мистецтво тощо.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись