• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Програма конференції

СЕКЦІЯ № 1. СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Доповіді

 1. Березняк Вікторія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (З ДОСВІДУ РОБОТИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО)

 1. Степаненко Руслана – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У контексті ідей В. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Матко Дар’я – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Кіслінська Дарія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПОГЛЯДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

СЕКЦІЯ № 2. СПІВЗВУЧНІСТЬ ПЕДАГОГІКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО З ІДЕЯМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПЕДАГОГІВ

Доповіді

 1. Кузьміна Марина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ ДОСВІДУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Мельниченко Світлана – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ІДЕЯ ГАРМОНІЙНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Бикова Ірина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ОСОБЛИВОСТІОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НУШ У ПОРІВНЯННІ З ДОСВІДОМ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

СЕКЦІЯ № 3. ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Доповіді

 1. Біла Олександра ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Дмитрієва Дар’я ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 1. Омельчук Надія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 1. Горобець Ірина ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ ЗА В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ

СЕКЦІЯ № 4. ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ СКЛАДНИКІВ ВИХОВАННЯ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Доповіді

 1. Горпинко Ксенія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПОГЛЯДИ В. О. Сухомлинського на гру як засіб розумового виховання молодших школярів

 1. Костиря Наталія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИКИ У СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Юрченко Світлана ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 1. Лінник Юлія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет Імені Володимира Винниченка

ПРИРОДА І МУЗИКА В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Черства Тетяна ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНУ СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

 1. Шоколова Ірина ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет Імені Володимира Винниченка

ПОГЛЯДИ НА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

СЕКЦІЯ № 5. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Доповіді

 1. Мельник Діана ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

 1. Панченко Анастасія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 1. Степанюк Тетяна ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВПЛИВ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

СЕКЦІЯ № 6. ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ТВОРЧІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

Доповіді

 1. Данилюк Світлана ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Сотніченко Оксана – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГЫЧНУ ТВОРЧЫСТЬ ТА МАЙСТАРНЫСТЬ УЧИТЕЛЯ

 1. Мовчан Любов ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАВДАНЬ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ НА ЗАСАДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Ковальова Анна ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ТВОРЧІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

СЕКЦІЯ № 7. ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Доповіді

 1. Корольчук Оксана ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ЗАСТОСУВАННЯ гри У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНої компетентності МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Сугак Ірина – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ СУЧАСНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 1. Генсіцька Дарія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПОРАДИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ВИХОВАННЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ

 1. Величко Богдана – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ «КАЗКИ» У СПАДЩИНІ В О СУХОМЛИНСЬКОГО

СЕКЦІЯ № 8. СУЧАСНИКИ ТА ПОСЛІДОВНИКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Доповіді

 1. Слободніченко Анастасія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ІННОВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 1. Ляхова Юлія – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МЕДІА ОСВІТА» ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

 1. Бузько Олена ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

 1. Генсіцька Дарія ‒ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ПОГЛЯДИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ В КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись