• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Програма конференції

Секція 1: Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасної педагогічної науки.

1. «Проблема формування діалогічної культури молодших школярів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського» Світлана Бандура, магістрантка 2 курсу Педагогічного факультету Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

2. «Василь Сухомлинський про розвиток риторичних умінь учнів початкових класів» Христина Клопот, магістрант 2 курсу Педагогічного факультету, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

3. «Педагогічна спадщина в. О. Сухомлинського в сучасній освіті», Катерина Рибальська, магістрантка, VI курс, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, місто Суми

4. «В.О.Сухомлинський про роль слова у духовному розвитку молодшого школяра», Семененко Ірина, студентка ІІІ курсу, ВКНЗСОР «Лебединське педагогічне

училище імені А.С.Макаренка», м.Лебедин

5. «Спадщина В.О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасної педагогічної науки», Слюсар Діана, студентка третього курсу, педагогічний факультет, Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет, місто Ізмаїл

6. «В. О.  Сухомлинський про трудову готовність дитини до школи» Юлія Фещенко, студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

7. «Адаптація дитини в школі за ідеями В. О. Сухомлинського» Анастасія Гаріфулліна та Олена Байбароша, cтуденти ІІI курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

8. «Ідеї В. О. Сухомлинського у практиці Кіровоградської загальноосвітньої школи І ступеня «Мрія» Аліна Кісіль, студентка ІІІ курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

9. «Роль вчителя в адаптації дитини до школи» Віта Лимар, студентка ІІI курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

10. "Формування толерантності як важливої якості особистості засобом творів Василя Сухомлинського" Валерія Опара, студентка 4 курсу психолого-педагогічного факультету, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг

Секція 2: Ідеї гуманної педагогіки в творчій спадщині Василя Сухомлинського.

1. «Ідеї гуманної педагогіки у творчій спадщині Василя Сухомлинського» Тетяна Велика, студентка V курсу, навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, місто Суми

2. «В.О. Сухомлинський про проектування розвитку особистості дитини як пріоритет діяльності вихователя ДНЗ» Лесіна Т.М., доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки та початкової освіти, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл

3. «Втілення ідей В. О. Сухомлинського у вирішення проблеми створення ситуації успіху на уроках математики в початковій школі» Тетяна Риженко, студентка 5 курсу, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, місто Суми

Секція 3: Втілення ідей В. О. Сухомлинського в процес дошкільної та початкової освіти.

1. «В.О. Сухомлинський про формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів» Оксана Басіста, магістрант 2 курсу педагогічного факультету, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,м. Івано-Франківськ

2. «Основні ідеї В.Сухомлинського та їх значення для проведення сучасного інтерактивного навчання в початковій школі» Галахіна Світлана, студентка V курсу педагогічного факультету, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано – Франківськ

3. «Василь Олександрович Сухомлинський про вивчення особливостей молодшого школяра» Софія Пеленська, магістрантка 1 курсу спеціальності «Початкова освіта, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», м. Івано-Франківськ

4. «Виховання всебічно розвиненої особистості в педагогічній діяльності В. О. Сухомлинського» Бавінова Юлія, студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

5. «Погляди Василя Сухомлинського щодо розвитку мови дітей, роль природи у цьому процесі» Тетяна Степанюк, студентка ІІI курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

6. «Готовність дитини до навчання в школі» Альона Дзюнзя, студентка ІІI курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

7. «Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо використання наочності» Пєхотіна Дар'я, Людмила Кравцова, студенти ІІI курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

8. «Адаптація дітей у школі» Вікторія Березняк, студентка ІІI курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

9. «Уроки серед природи В. О. Сухомлинського» Ірина Горобець, Дарина Гончарова, студенти ІІI курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

10. «Педагогічні ідеї колективізму В.О. Сухомлинського» Марія Павлова, студентка ІІI курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

11. "Проблема культури мовлення молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського" Діана Божкова, студентка 4 курсу психолого-педагогічного факультету Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг

Секція 4: Вирішення завдань різних складових виховання у спадщині В. О. Сухомлинського.

1. «Василь Сухомлинський: турбота про здоров'я школярів» Лілія Ботусова, студентка V курсу природничо-географічного факультету КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

2. «Конструктивність ідей В.О. Сухомлинського щодо виховання усвідомленого батьківства студентської молоді» Вітова В.В., магістранткаVI курсу педагогічного факультету, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл

3. «Розвиток ідей В. О. Сухомлинського щодо естетичного виховання учнів на уроках іноземної мови» Анастасія Вустян, магістрант 5 курс філологічний факультет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

4. «Проблема збереження та зміцнення здоров’я дітей в думках і порадах В. О. Сухомлинського» Анна Шолька, магістранта VІІ курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

5. «Гра як засіб естетичного виховання молодшого школяра» Аліна Тритяк, студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

6. «Шляхи естетичного виховання молодших школярів та дошкільників у педагогічній спадщині Василя Олександровича Сухомлинського» Ірина Апілат, студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

7. «В.О. Сухомлинський про фізичне виховання та зміцнення здоров’я школярів» Інна Васюта, студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

8. «Значення розумового виховання учнів початкових класів у спадщині В. Сухомлинського» Юлія Попенко, студентка ІІ курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

9. «Використання принципів екологічного виховання В.О.Сухомлинського» Наталія Костиря, студентка ІІІ курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

10. «Виховання здорової дитини на засадах педагогіки Василя Олександровича Сухомлинського» Любов Мовчан, студентка ІІІ курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

11. «В.О. Сухомлинський про роль традицій у вихованні громадянськості» Юлія Чичикало, студентка ІІІ курсу шкільного відділення, Вищий комунальний навчальний

заклад Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка», м. Лебедин

12. "Проблема екологічного виховання першокласників у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського" Романа Кравченко, магістрантка психолого-педагогічного факультету, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг

Секція 5: Особливості інклюзивної освіти в педагогічній практиці Василя Сухомлинського.

1. «Спадщина В. Сухомлинського – підґрунтя гуманістичних ідей інклюзивної освіти» Анастасія Каплієнко, аспірантка Ізмаїльського державного гуманітарного університету, м. Ізмаїл

2. «В. О. Сухомлинський про особливості інклюзивної освіти» Марія Барбулат, студентка V курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Секція 6: Досвід Василя Сухомлинського як директора школи і проблеми організації сучасного педагогічного колективу.

1. «Діяльність Василя Олександровича Сухомлинського як керівника школи»

Єлизавета Карась, студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

2. «Павлиська середня школа як новаторський навчально–виховний заклад» Світлана Полтавська, студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Секція 7: Василь Сухомлинський про педагогічну творчість і майстерність вчителя.

1. «Професійні вимоги до особистості вчителя в педагогічному баченні В. О. Сухомлинського» Ольга Бідюк, магістрантка VІІ курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

2. «В. О. Сухомлинський «як виховати справжнього педагога» Ксенія Горпинко, студентка ІІІ курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

3. «Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність вчителя» Анна Нікуліна, студентка ІІІ курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

4. «Погляди Василя Олександровича Сухомлинського на формування творчої особистості вчителя» Альона Савчук, студентка V курсу факультету педагогіки та психології КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись