• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

В. О. Сухомлинський про Формування наукового світогляду молодших школярів в освітньому процесі

Інна Лупул
(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
Імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті висвітлені погляди В. О. Сухомлинського на формування наукового світогляду у молодших школярів та визначені основні шляхи формування світогляду.

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Ірина Бикова
(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті проаналізовані погляди В. О. Сухомлинського на різні аспекти проблеми формування творчої особистості. Виокремлено провідне значення формування творчості у дітей. Доведено, що досвід В. О. Сухомлинського є актуальним стосовно розвитку творчого потенціалу у дітей молодшого шкільного віку.

ІДЕЇ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО СТОСОВНО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Тетяна Брандальська
(студентка IVкурсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник ‒ кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Баранюк.

Анотація. У статті проаналізовано поняття «інклюзивна освіта», основні принципи інклюзивного навчання та узагальнено педагогічний внесок В. О. Сухомлинського у навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами.

МОТИВАЦІЯ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ У СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Анна Горбунова
(студентка ІІІ курс факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний
Університет імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова

Анотація. У статті співставлено погляди В. О. Сухомлинського щодо зацікавлення дітей до навчання та особистий досвід,який був отриманий під час проходження навчальної практики в школі. Проаналізовано думки видатного педагога щодо процесу сприймання учнями навчального процесу, як незабутнього явища.

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Юлія Горлова
(студентка II курсу (магістерського) рівня вищої освіти
факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка

Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова

Анотація. У статті розкривається сутність та значення доброї вихованості учнів завдяки розвитку їхньої моральної свідомості, самосвідомості, процесу формування взаємовідносин у групі та колективах, характеризуються розумові особливості та здібності.
Ключові слова:виховання, морально-етичні якості особистості, колектив.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись