• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ТВОРАХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Ганна Козакевич
(студентка 2 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Т.О.Прибора

Анотація. У статті висвітлюються особливості активізації навчальної діяльності молодших школярів у творах Василя Сухомлинського. Визначено, що у наш час використання досягнень великого педагога залишається актуальним та ефективним у розв’язанні проблем, пов’язанихз активізацєю навчальної діяльності в сучасній початковій школі.

МЕТОД СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Юлія Козирєва
(магістрантка2 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова

Анотація: У статті висвітлено педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського та їх значення під час реалізації Концепції початкової освіти «НУШ» («Нова українська школа»). Проаналізовано поняття спостереження як методу навчання, його місце в організації навчального процесу з дітьми та можливості застосування спостереження під час уроків у сучасній школі. Наведено характерні риси педагогічної діяльності В. О. Сухомлинського, її актуальний, новаторський та науковий характер.

ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Марина Борисова
(магістрантка2 курсу Навчально-наукового інституту педагогіки і психології кафедри дошкільної і початкової освіти)
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
м. Суми

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Н.М. Павлущенко

Анотація. В статті розкрито процес виховання естетичних почуттів дітей засобами художнього слова у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Виокремлено вплив художнього слова, якийвідіграватиме значну роль у моральному та естетичному вихованні підростаючого покоління

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись