• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НУШ У ПОРІВНЯННІ З ДОСВІДОМ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

БИКОВА Ірина

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковийкерівник: викладач Н. М. Андросова

Анотація. У статті розкрито суть поняття «педагогіка партнерства». Проаналізовано роль гри під час освітнього процесу. Виокремлено характерні особливості організації НУШ. Доведено, що досвід В. О. Сухомлинського є підґрунтям функціонування НУШ.

Ключові слова: освітній процес, НУШ, педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського, інтегроване навчання, інклюзивне освітнє середовище, формувальне оцінювання.

ІДЕЯ ГАРМОНІЙНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Мельниченко Світлана

(студентка 2 курсу магістратури факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – доктор. пед. наук, професор О С. Радул

Ключові слова: гармонійне виховання, В.О. Сухомлинський, молодші школярі.

У статті розглянуто питання актуальності гармонійного виховання молодших школярів. Розкрито сутність поняття „гармонійне виховання”, трактування означеного феномена вченими; подано аналіз поглядів, ідей В. О. Сухомлинського на гармонійний розвиток і ідеї гармонійного виховання молодших школярів.

ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ ДОСВІДУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Марина Кузьміна

(студентка 2 курсу магістратури факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті розкриваються погляди українського педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського щодо використання нестандартних форм роботи в початковій школі. Найбільшу увагу приділено питанню особливостей навчання шестирічних першокласників; визначення умов, проведення та підготовки нестандартних уроків.

Ключові слова: початкова школа, шестирічні першокласники, нестандартні форми роботи, нетрадиційні уроки.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись