• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ДИТЯЧА КНИГА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Щекодіна Ольга, Янчевська Дарина

(студентки 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – Наталя Андросова

Актуальність статті зумовлюється розширенням вибору для позакласного читання сучасної дитячої літератури у школах та активність дітей у бажанні дізнаватися про щось цікаве. Також існує тенденція до читання коротких інформативних текстів у однієї групи дітей і таких, що із захопленням зачитуються різними жанрами дитячих творів. Вчителеві треба вміло поєднувати роботу таких груп на уроках, заохочувати до сприймання літературного жанру.

Стан дослідження: Сучасні дослідження у виявленні соціологічних даних стосовно ставлення до читання дітей і батьків та , як наслідок, зміні відносин між ними проводив Б. Дубін. Йому належить твердження, що «криза читання – це криза соціальності».

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Валентина Кириченко

(студентка VІІ курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м.Кропивницький

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Л. Г. Кіндей

Анотація: У статті розглянуто сутність понять «уява», «творчість», окреслено місце дитячої літератури як засобу формування творчої уяви дітей; наголошено на важливості розвитку уяви «не за шаблоном» у дітей молодшого шкільного віку. Розкрито зміст, форми і методи підготовки майбутніх учителів до формування в молодших школярів творчої уяви засобами дитячої літератури на уроках та в позаурочний час.

Ключові слова: творчість, творча уява, молодші школярі, дитяча література.

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Юлія Притула

(студентка 3 курсу факультету педагогіки і психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, Т. О. Прибора

Анотація. У статті розкривається сутність та значення доброї вихованості учнів завдяки розвитку їхньої моральної свідомості, самосвідомості, процесу формування взаємовідносин у групі та колективах.

Ключові слова: виховання, морально-етичні якості особистості, колектив.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 6-ТИ РІЧНОГО ВІКУ УПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Олена Байбароша

(студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – Наталя Андросова

Постановка проблеми. Сучасне суспільство надає можливості для реалізації потреб кожної особистості. Концепція національного виховання громадянина України передбачено формування покоління, здатного навчатися впродовж всього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРАКТИЦІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Світлана Голинська

(студентка 4 кyрcy фaкyльтетy педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація: У статті йдеться про домашню роботу як форму організації навчання, її організацію, ефективність та успішність підготовки і виконання домашніх завдань, крізь призму педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського.

Ключові слова: домашня робота, завдання для домашньої роботи, організація домашньої самостійної роботи в початкових класах, В. О. Сухомлинський про організацію домашньої роботи молодших школярів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись