• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Програма ІІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»

СЕКЦІЯ 1 . Інноваційні підходи до прогнозування змісту природничої, технологічної та професійної освіти

Керівник секції:Шишкін Геннадій Олександрович (доктор педагогічних наук, Бердянський державний педагогічний університет)

Секретар секції:Трифонова Олена Михайлівна(кандидат педагогічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

ДОПОВІДІ

1. Гур'янова Оксана Віталіївна (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). Актуальність вивчення інноваційних ресторанних технологій для майбутніх фахівців харчових технологій

2. Мироненко Наталя Василівна ( кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

3. Садовий Микола Ілліч (доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти України). ПРО ОДНОГО ИЗ ЗАСНОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ – ФІЗИКИ ПЛАЗМИ

4. Трифонова Олена Михайлівна (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕВОЛЮЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ АРХІТЕКТУРИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

5. Шишкін Геннадій Олександрович (         доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики Бердянського державного педагогічного університету). Формування інтегрованих знань з фізики в лекційному курсі у студентів педагогічних університетів

СЕКЦІЯ 2. Методичні аспекти формування професійної компетентності в процесі навчання студентів та учнів

Керівник секції:Сушенцева Лілія Леонідівна (доктор педагогічних наук, Національний університет «Львівська політехніка»)

Секретар секції: Царенко Ірина Леонтіївна(кандидат педагогічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

ДОПОВІДІ

1. Богославець Любов Петрівна ( кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну), Житеньова Людмила Вікторівна (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

2. Благий Ольга Сергіївна ( асистент кафедри харчових та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії) Мотиваційно-цільовий блок якостей як основа формування здоров’язберігаючої компетентності майбутнього інженера-технолога харчової галузі

3. Борейчук Анна Вікторівна (асистент кафедри спеціальних юридичних дисциплін      Національного університету водного господарства та природокористування). Змістово-структурні особливості інструментальних компетентностей майбутніх юристів

4. Борисенко Надія Анатоліївна (асистент кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка). ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПЕРЕВІРКИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

5. Внукова Ольга Миколаївна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну). ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

6. Головань Олена Володимирівна (заступник директора з навчально-виробничої роботи Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування). Формування професійної компетентності кваліфікованих робітників професій «Кухар», «Кондитер» в процесі навчання приготування страв з тіста за інноваційними технологіями

7. Гринь Денис Васильович (кандидат технічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). Методика використання інформаційних технологій у середній школі

8. Гуляєва Тетяна Василівна (кандидат технічних наук, доцент ЗНТУ). УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ ПРИ НАВЧАННІ ФІЗИКИ У ВУЗАХ

9. Дедерко Дмитро Юрійович ( здобувач Глухівського Національного педагогічного університету імені О.Довженка, соціальний педагог, вчитель трудового навчання Гружчанського НВК Конотопського району Сумської області). КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

10. Зубик Людмила Володимирівна (старший викладач кафедри комп’ютерних наук Національного університету водного господарства і природокористування). ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ІТ-ФАХІВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ

11. Іноземцева Світлана Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри українського декоративно-прикладного мистецтва та графіки, заступник декана художньо-графічного факультету з навчальної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди). Особливості професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва

12. Коханко Оксана Григорівна (кандидат педагогічних наук,      доцент, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова). Формування готовності майбутніх учителів до індивідуальної роботи з молодшими школярами в ГПД

13. Крижанівський Михайло Васильович (викладач Кіровоградського технікума механізації сільського господарства). Контрольні заходи при вивченні фізики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

14. Ляшенко Марина Юріївна ( викладач кафедри теорії та методики професійної підготовки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова). Формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій у процесі навчання основ підприємницької діяльності

15. Малиніна Ірина Олегівна ( кандидат педагогічних наук, доцент        , доцент кафедри українського декоративно-прикладного мистецтва та графіки, декан художньо-графічного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди). Застосування інформаційно-комунікаційних технологій та засіб навчання на художньо-графічному факультеті

16. Маркова Олена Віталіївна ( кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОХІМІЯ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

17. Радіонова Олена Леонідівна (викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). Сутність проблеми підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до формування здоров’язбережувальної компетентності учнівської молоді

18. Скиба Марія Михайлівна ( кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту вищої освіти НАПН України). Значення методу проектів для формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх учителів біології

19. Сушенцев Олександр Олександрович (кандидат педагогічних наук, старший викладач Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ У ВНЗ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

20. Сушенцева Лілія Леонідівна ( доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка»). Інноваційні педагогічні технології у процесі підготовки майбутнього професійно мобільного педагога професійного навчання у вищому навчальному закладі (теоретичний аспект)

21. Учитель Інна Борисівна ( кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ)). Розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього педагога професійного навчання

22. Царенко Ірина Леонтіївна (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

23. Шевченко Анна Ігорівна (аспірант        Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЕКТУВАННЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ

24. Шевченко Ольга Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). Формування професійних компетенцій у студентів факультету фізичного виховання

СЕКЦІЯ 3. Методологічні підходи навчання загальнонаукових та спеціальних дисциплін в сучасному технологічному суспільстві

Керівник секції:Анісімов Микола Вікторович (доктор педагогічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

Секретар секції: Косяк Інна Василівна(кандидат педагогічних наук, НПУ імені М.П.Драгоманова)

ДОПОВІДІ

1. Анісімов Микола Вікторович ( доктор педагогічних наук, доктор філософії з професійної педагогіки Міжнародної Академії проблем Людини в авіації і космонавтиці , професор, член-кореспондент Аерокосмічної Академії України професор кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка), Григор Надія Василівна (завідувач відділення, викладач Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу). Розподіл технічних дисциплін залежно від їхнього призначення

2. Волошина Ольга Іванівна (старший викладач кафедри технологій і дизайну Української інженерно-педагогічної академії). Використання конспектів-схем для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на лекціях

3. Королев Сергей Васильевич (старший преподаватель кафедры общетехнических дисциплин и авиационной химии КЛА НАУ). АксиоматиЧеский подход к внедрению синергетики для решения педагогических проблем

4. Косяк Інна Василівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислової інженерії та сервісу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова). ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК ОСНОВА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ З ТЕХНОЛОГІЙ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

5. Лабенко Олександр Віталійович (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). СТОХАСТИЧНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС - ЯК ОСНОВА КОМПОЗИТНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СЛУХАЧІВ МОВНИХ КУРСІВ

6. Пуляк Ольга Василівна ( кандидат педагогічних наук       , доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСАХ

7. Свиридюк Віра Петрівна ( кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету). РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ З МЕТОЮ ОВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНИМ СПІЛКУВАННЯМ

8. Стогній Аліна Юріївна (викладач кафедри промислової інженерії та сервісу Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

9. Турчак Анатолій Леонідович(кандидат педагогічних наук        , професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, декан факультету фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка), Токар Наталія Миколаївна (кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

10. Щирбул Олександр Миколайович        (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

11. Ярхо Тетяна Олександрівна (кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету). Спадкоємність різновидів математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в процесі її фундаменталізації у ВНЗ

СЕКЦІЯ 4. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку природничої, технологічної та професійної освіти.

Керівник секції:Калініченко Надія Андріївна (доктор педагогічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

Секретар секції:Єжова Ольга Володимирівна(кандидат технічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

ДОПОВІДІ

1.Алєксєєва Світлана Володимирівна         (кандидат педагогічних наук        , старший науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України). Система онлайн-консультування з розвитку кар’єри у професійних навчальних закладах: вітчизняний та зарубіжний досвід

2. Єжова Ольга Володимирівна (кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). Історичні аспекти підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі

3. Калініченко Надія Андріївна (доктор педагогічних наук, професор, Завідувач кафедри біології та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). Вітчизняний досвід трудової підготовки молоді

4. Кузьмінська Леся Дмитрівна ( кандидат педагогічних наук,       доцент, старший науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України). Психологічні підходи до кар’єрного консультування учнів професійно-технічних навчальних закладів: вітчизняний досвід

5. Тур Оксана Миколаївна ( кандидат філологічних наук      , доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка). Проблема формування комунікативної компетентності особистості (Х – перша половина ХІХ ст.)

СЕКЦІЯ 5. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання у природничій, технологічній та професійній освіті.

Керівник секції: Царенко Олег Миколайович (кандидат технічних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

Секретар секції:Болілий Василь Олександрович(кандидат фізико-математичних наук, Кіровоградський державний педагогічний університет іменя Володимира Винниченка)

ДОПОВІДІ

1. Білецька Юлія Григорівна ( аспірант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). Тест на вміння доводити твердження теорії границь в середовищі MOODLE

2. Болілий Василь Олександрович (кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка), Копотій Вікторія Володимирівна (викладач кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ВІДКРИТІ ВІКІ-КУРСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

3. Ботузова Юлія Володимирівна (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ З МЕТОЮ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО СКЛАДАННЯ ЗНО

4. Коваль Павло Олегович (магістрант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; вчитель фізики Петрівської ЗШ І-ІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

5. Литвинова Світлана Григорівна (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, зав. відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України). Корпоративна електронна соціальна мережа у роботі класного кервника загальноосвітнього навчального закладу

6. Манойленко Наталія Володимирівна (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ ДО РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІСТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ»

7. Руденко Євгеній Володимирович (викладач КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського»). Застосування прикладного програмного забезпечення на позакласних заняттях із фізики у педагогічних навчальних закладах

8. Рудик Олександр Юхимович (кандидат технічних наук, доцент Хмельницького національного університету). Застосування додатків SolidWorks у технологічній освіті

9. Рябець Сергій Іванович (кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА» ЯК СКЛАДОВОЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

10. Хомутенко Максим Володимирович (аспірант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ В АТОМНІЙ ФІЗИЦІ

11. Царенко Олег Миколайович (кандидат технічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ

СЕКЦІЯ 6. Сучасні досягнення у природничих, професійних та методичних науках.

Керівник секції:Садовий Микола Ілліч (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти України)

Секретар секції: Лозенко Анна Павлівна (кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

ДОПОВІДІ

1. Лозенко Анна Павлівна( кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова). Індивідуалізація в умовах традиційної системи навчання: проблеми і перспективи

2. Мельник Оксана Миколаївна( аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України). Факторно-критеріальна модель оцінювання навчально-виховного процесу з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів для учнів молодших класів

3. Ткачук Андрій Іванович (кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ). ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПРИРОДНІ ЗАГРОЗИ ТА ХРАКТЕР ЇХНІХ ПРОЯВІВ І ДІЇ НА ЛЮДЕЙ, ТВАРИН, РОСЛИН, ОБ'ЄКТИ ЕКОНОМІКИ» ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись