• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВИКОРИСТАННЯ АЙ-СТОПЕРІВ У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 061:711.57

Ніколайчук Світлана, Заноза Наталія

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

У сучасному світі ринкових відносин все більшу роль відіграє вміння привернути увагу до власної продукції у межах здорової конкуренції. Виникає запитання – як це зробити ефективно? Відповідно метою статті є розкриття способів ефективного привертання уваги до стенду у рамках виставок/ярмарків за допомогою ай-стоперів.

PERSONAL-ORIENTED TECHNOLOGIES IN STUDYING OF THEORIES AND METHODS OF PROFESSIONAL WORK

UDC 74.202.4

Tsarenko Oleksandr

Central Ukrainian State Pedagogical University named by Volodymyr Vynnychenko

The relevance of the research and formulation of the problem. The concept of profile education provides for the renewal of a senior school based on the consideration of students' interests and abilities, which requires the implementation of the principles of person-oriented technologies and the creation of conditions for the professional self-determination of pupils. Therefore, the actual problem is activation of career guidance work in secondary school, which necessitates the improvement of the quality of students' training to career guidance and pedagogy of the educational process in higher education.

Розвиток творчих здібностей у майбутніх вчителів фізичної культури на прикладі дисципліни «Біомеханіка»

УДК: 378.016.32

Маркова Олена

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. Стаття присвячена розвитку творчих здібностей у майбутніх вчителів фізичної культури при впровадженні в методику викладання дисципліни «Біомеханіка» міждисциплінарного проекту «Біомеханічний аналіз фізичних вправ». Проектна діяльність студентів факультету фізичного виховання, включала наступні блоки: використання міждисциплінарних зв’язків у формуванні творчих здібностей студентів; практичне виконання обраної вправи з фіксацією техніки виконання в процесі відеозйомки; детальний біомеханічний аналіз власне виконаної вправи; презентація та захист проекту. За результатами аналізу експериментальних зрізів встановлено, що завдяки планомірній, системній та інтегрованій роботі при організації формувального етапу дослідження, у майбутніх вчителів фізичної культури експериментальної групи відбулися позитивні зрушення, особливо за продуктивним критерієм. Також збільшилася кількість студентів у групі з високим і середнім рівнем розвитку за рахунок зменшення у групі з низьким рівнем.

Ключові слова: творчі здібності, біомеханіка, проектна діяльність, біомеханічний аналіз, фізична вправа

Детальніше

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА

УДК 378.371:53

Манойленко Наталія

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: Стаття присвячена особливостям та шляхи організації проведення лабораторно-практичних занять з методики трудового навчання, наведений оптимальний обсяг відомостей для підготовки студентів-майбутніх учителів технологій до визначення працездатності людини-оператора, пов’язаної з її професійною технологічною діяльністю. Акцентується увага на організації, матеріальному забезпеченні, проведення даного лабораторно-практичного заняття, з відповідними змінами і постійній модернізації навчального середовища, зокрема інтеграції засобів і обладнання, підготовки майбутніх учителів технологій до професійної діяльності в змінних, оновлених умовах.

Описано варіант лабораторно-практичного заняття, мета якого передбачає ознайомлення з ергономічними методами визначення працездатності людини-оператора, наведені ергономічні показники і норми щодо дослідження м’язової сили, витривалості статичного зусилля і зовнішнього подиху.

Ключові слова: ергономіка, навчальне середовище, ергономічні показники, людина-оператор, статичні зусилля, зовнішній подих.

 

Детальніше

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

УДК 378.37.001.08

Корнілова Тетяна

Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» Житомирської обласної ради

Анотація. Стаття присвячена аналізу проблем укладання освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладах післядипломної педагогічної освіти, які розглядаються як нормативний документ організації освітнього процесу для певної категорії слухачів. Опитування з визначення освітніх потреб дорослих серед слухачів курсів педагогічних працівників КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» ЖОР було проведене за анкетою Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ГС «Українська Асоціація освіти дорослих». Запропонована модель освітніх програм побудована на основі методичних рекомендацій розроблення освітніх програм для закладів вищої освіти з адаптацією до умов післядипломної освіти. Можлива структура ОП: титульна сторінка; пояснювальна записка; профіль програм; навчальний план; навчально-тематичний план; модулі ОП (суспільно-гуманітарний, професійний, методичний, діагностичний).

Ключові слова: підвищення кваліфікації, освітні програми, педагогічні працівники, освітні потреби дорослих, платформа e-learning Moodle.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись