• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» 27 –28 вересня 2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Бердянський державний педагогічний університет

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Олександрійський педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського

img 1

img 2

Привітання проректора з наукової роботи
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
доктора філологічних наук, професора
Сергія Павловича Михиди

mihida

Шановні учасники

Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського»

Щиро вітаю вас у веб-вимірах Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, де свято бережуть традиції педагогічної освіти і примножують досвід, витоки якого багато років поспіль науковці знаходять у творчій спадщині нашого земляка, всесвітньо відомого педагога В. О. Сухомлинського.

Дяка вам за долучення до процесів оновлення освітньої парадигми сучасної України. Нехай спілкування в мережі дає імпульс до нових звершень на науковій ниві, а студентські студії набувають нової якості в науковому просторі України та світу.

Щасти вам!

 

Привітання декана факультету педагогіки та психології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 кандидата педагогічних наук, професора Анатолія Борисовича Рацула

dekan

Вельмишановні друзі!

Від щирого серця і за дорученням професорсько-викладацького колективу факультету педагогіки та психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Вітаємо учасників студентської наукової інтернет-конференції, яка присвячена 99-й річниці від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського – видатного українського педагога-гуманіста, Героя Соціалістичної праці, Заслуженого вчителя України, члена-кореспондента АПН СРСР, кандидата педагогічних наук, директора школи, вчителя, письменника.

В. О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість. Він вбачав мету виховання в розвитку творчих сил і здібностей особистості в умовах колективу й на основі етико-естетичних цінностей, інтересів і потреб, спрямованих на творчу працю і саморозвиток. З позицій гуманізму, загальнолюдських цінностей, витоки яких лежать в українській духовності, її моральних імперативах та культурі, розглядав виховання особистості як пізнання, духовність, працю. Василь Олександрович включив українську народну педагогіку в систему різнобічних педагогічних впливів, вважав її основою формування особистості. Великого значення надавав прищепленню любові до рідного слова. На цій основі створив власні оригінальні форми й методи організації навчання та виховання дітей у школі та в позакласній і позаурочній роботі.

Хай Вам щастить в нових пошуках, вивченні та примноженні невичерпної педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського і просто у житті – променисто-яскравому і багатому на радості і відкриття нового. Творчої Вам наснаги, наукових звершень, подальшого зростання! Дбайте про майбутнє України, високо несіть звання вчителя в руках якого майбутнє нашої держави!

З шаною і повагою, декан факультету педагогіки та психології, заслужений працівник освіти України, лауреат обласної педагогічної премії імені Василя Олександровича Сухомлинського, професор Рацул А. Б.

 

Привітання директора КВНЗ «Олександрійський
педагогічний коледж імені В. О.Сухомлинського»
кандидата педагогічних наук
Станіслава Микитовича Гайдука

img 3

Шановні студенти!

Щиро вітаю вас з можливістю взяти участь у цьому прекрасному форумі молодих науковців.

Разом з вами радію з того приводу, що ви маєте нагоду долучитися до теоретичної спадщини великого педагога, мудрого вчителя, тонкого знавця дитячих душ, чудової людини, у палкому серці якої жила велика доброта, любов до людей, до рідної землі.

Хай процес вашої роботи над творами знаного педагога буде плідним у вашій майбутній професійній діяльності!

Успіхів вам у нових наукових починаннях!

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

27 ― 28 вересня:

10.00 – 12.00 – робота в секціях;

12.00 – 13.00 – технічна перерва;

13.00 – 17.00 – робота в секціях.

Секції:

Секція 1: Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасної педагогічної науки.

Секція 2: Ідеї гуманної педагогіки в творчій спадщині Василя Сухомлинського.

Секція 3: Втілення ідей В. О. Сухомлинського в процес дошкільної та початкової освіти.

Секція 4: Вирішення завдань різних складників виховання у спадщині В. О. Сухомлинського.

Секція 5: Передумови організації інклюзивної освіти в педагогічній діяльності Василя Сухомлинського.

Секція 6: Використання досвіду Василя Сухомлинського в управлінні сучасним навчальним закладом та в організації педагогічного колективу.

Секція 7: Василь Сухомлинський про педагогічну творчість і майстерність вчителя.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись