• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Акредитація освітніх програм

Акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти

Акредитація проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та інших актів законодавства.

 Акредитація є добровільною і проводиться з ініціативи закладу вищої освіти.

 Метою акредитації є:

  1. встановлення відповідності якості освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою визначеним Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти критеріям;
  2. допомога закладам вищої освіти у визначенні сильних і слабких сторін освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою;
  3. надання усім заінтересованим сторонам інформації про якість освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмою;
  4. посилення довіри до вищої освіти в Україні;
  5. сприяння інтеграції українських закладів вищої освіти до Європейського простору вищої освіти.

Критерії застосовуються з урахуванням стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

 Акредитаційна експертиза

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись