• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Селіхова Юлія
(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету педагогіки та психології
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. філ. наук, доцент С. М. Єлдінова

Анотація. У статті розкривається значення провідних педагогічних ідей Василя Сухомлинського та їх втілення в дошкільній та початковій освіті сьогодення.

Спадщина В. О. Сухомлинського у вихованні учнів початкових класів

Мезей Аліна
(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету педагогіки та психології
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. філ. наук, доцент С.М. Єлдінова

Анотація. У статті проаналізовано та охарактеризовано педагогічну спадщину видатного педагога В. О. Сухомлинського щодо виховання і навчання учнів початкових класів.

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Приймак Олена
(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету педагогіки та психології
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, старший викладач Н. М. Цуканова

Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано особливості морального виховання дітей дошкільного віку у педагогічній теорії і практиці В. О. Сухомлинського.

ВПЛИВ КАЗКИ НА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (ЗА В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ)

Наталія Затуливітер
(магістрантка2 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
дошкільної та початкової освіти Т. О. Прибора

Анотація. У статті висвітлено педагогічні ідеї видатного українського педагога В. О. Сухомлинського щодо розумового виховання дітей літературними творами.

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Наталія Вовк
(магістрантка 2 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Т. О. Прибора

Анотація. У статті розглянуто проблему здорового способу життя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Встановлено перспективи застосування ідей педагога у практичній діяльності працівників дошкільних навчальних закладів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись