• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ

Засєкіна Тетяна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи

Інституту педагогіки НАПН України

м. Київ, Україна

У 2018 році розпочато системну реформу загальної середньої освіти. Зміни стосується усіх складників системи освіті, серед яких: структура й зміст освіти, форми й методи навчання, освітнє середовище. Вимоги до цих освітніх складників частково задані в стандарті освіти, освітніх і навчальних програмах. На сьогодні розроблено й затверджено стандарт початкової освіти та освітні програми для першого (1-2 класи) й другого (3-4 класи) циклів навчання у початковій школі. Обговорюються проекти стандарту базової освіти та освітні програми для першого (5-6 класи) та другого (7-9 класи) циклів навчання в основній школі. Ключовими змінами для всього змісту шкільної освіти є його інтеграція й диференціація, варіативність у розподілі між навчальними предметами (інтегрованими курсами), посилення ролі у формуванні ключових компетентностей й наскрізних умінь тощо.

РОЛЬ І МІСЦЕ ФІЗИКИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ В ГІМНАЗІЇ

Засєкін Дмитро

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Інституту педагогіки НАПН України

м. Київ, Україна

З’ясуємо місце і роль фізики у системі природничих предметів в основній школі (гімназії). Сперш розглянемо з чого починається вивчення фізики. У більшості підручників зустрічаємо: «Фізика – наука про природу», «фізика відкриє для вас багато таємниць природи, допоможе пояснити явища, з якими ви стикаєтеся на кожному кроці» [3], «із часом обсяг знань збільшувався і єдина «наука про природу» почала розпадатися на окремі дисципліни». Вчителі фізики, вмотивовуючи дітей вивчати фізику наголошують на її провідному значенні у системі природничих наук. Переконують, що саме фізика є фундаментальною наукою про природу і є основою будь-якої природничої науки. «У географії закони фізики застосовують для пояснення клімату, течій річок, утворення рельєфу. У хімії саме фізика пояснює напрямок та швидкість перебігу хімічних реакцій» [2, c.9].

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись