• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМІНІКАТИВНО-ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 371.134

Пуляк Ольга, Горяна Олена

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Сучасний період освіти України – це період створення нових іміджевих технологій, які розкривають сучасні підходи до побудови іміджу та їх вплив на особистість вчителя. Це період становлення педагогічної іміджелогії, як нової інтегрованої галузі педагогічного знання, яка потребує створення умов формування педагогічного іміджу майбутніх учителів технологій.

Педагогічний імідж педагога зумовлюється професійними якостями, що формують позитивне враження про педагога як про справжнього фахівця.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

УДК 378.02

Кравченко Вікторія

Харківський механічний технікум ім. О.О. Морозова

Ключові слова: ІТ-технології, датчики, цифрові осцилографи, дослідження, частота обертання.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка молодших спеціалістів з дисциплін електротехнічного напряму.

Постановка проблеми. Знайти частоту обертів стартера автомобільного двигуна нетрадиційним способом.

Мета. Надати метод знаходження частоти обертання стартера автомобільного двигуна з використанням ІТ-технологій.

Методи дослідження. Даний спосіб знаходження частоти обертання не знайдено в Internet, літературі.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку ІТ-технології повинні виступати і як метод навчання, кий створює фундаментальну базу знань студентів, і як організаційна форма навчання – тобто спосіб інтерактивного спілкування викладачів зі студентами.

Детальніше

АНАЛІЗ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

УДК [37.016:004]:004.77

С.В. Шаров, Р.В. Печерський

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Постановка проблеми. Особливий інтерес в останні роки викликають масові відкриті онлайн курси (МООС, Massive Open Online Course), які дозволяють віддалено отримати знання за різною тематикою.

Метою статті є аналіз можливостей освітніх ресурсів Codecademy та Prometheus для вивчення програмування.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Озірний Віталій, Рябець Сергій

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

При підготовці майбутніх вчителів трудового навчання та технологій раціональним є поєднання аудиторного навчання у вигляді проведення лекційних та лабораторно-практичних занять із самостійною роботою, у якій пропонується застосування елементів електронних версій відповідних курсів, застосовуючи хмарні технології, дистанційні форми навчання, змішане навчання тощо. Інтеграція таких елементів в різних комбінаціях на сучасному етапі модернізації суспільства вочевидь є одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти. При цьому передбачається перехід на новий якісний і кількісний рівень взаємодії всіх учасників освітнього процесу, де суттєво зростають вимоги до самовдосконалення, самонавчання, самоконтролю, професійної (наукової) активності.

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ОСНОВИ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»

УДК: 378.147

Озірний Віталій Рябець Сергій

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. У статті розглянуто інформаційно-технологічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. Продемонстровано схему дидактичного інформаційно-технологічного комплексу до навчально-методичного забезпечення вивчення курсу та визначено навчальний контент із курсу «Основи техніки та технологій.

Ключові слова: інформаційно-технологічне забезпечення, навчальний контент, основи техніки і технологій, вчитель трудового навчання.

Детальніше

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись