• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Силабуси

 

СпеціальністьОсвітня програмаСилабуси дисциплін

Другий магістерський рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))

Нормативні:

Ключові компетенції для ціложиттєвої освіти

Технології навчання англійської мови у старшій школі

Англійська мова за педагогічним спрямуванням

Міжкультурна комунікація для вчителя іноземних мов

Література Великобританії та США: постмодернізм

Вибіркові:

Медіація нехудожнього тексту

Тестування та оцінювання з англійської мови

Англійська для академічної мобільності

Комунікативні стратегії вчителя

Лінгвоваріантологія

Академічна дискусія

Перший бакалаврський рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))

Нормативні:

Настановно-корективний курс англійської мови

Практичний курс англійської мови

Практична фонетика англійської мови

Вибіркові:

Комунікативна граматика англійської мови

Особливості британської вимовної норми

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))

Нормативні:

Практика усного та писемного англійського мовлення

Практична граматика англійської мови

Практична фонетика англійської мови

Практика усного та писемного мовлення з практичною граматикою та практичною фонетикою

Історія англійської мови

Країнознавство Великобританії та США

Теоретична фонетика

Методика викладання англійської мови

Вибіркові:

Педагогічна граматика англійської мови

Основи мовознавчих досліджень

Функціональна граматика англійської мови

Медіація художнього тексту

Література Великобританії та США

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись