• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

НОВІ ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Єфіменко Світлана

У сучасному українському суспільстві здатна до успішної життєвої самореалізації лише освічена, компетентна, різнобічно розвинена, креативна, кмітлива, підприємлива особистість, яка вміє працювати в команді. Впевнена у собі особистість, яка не лише знає свої найкращі якості, здібності, найсильніші риси свого характеру, а й розуміє як їх використати в житті. Творча особистість, яка здатна орієнтуватися у швидкоплинному інформаційному полі, комбінувати й застосовувати знання на практиці, гнучко, самостійно генерувати творчі ідеї і в той же час критично мислити, шукаючи найбільш альтернативні шляхи вирішення життєвих чи професійних проблемних ситуацій. Цілеспрямована, патріотично-свідома особистість, яка вміє ставити цілі та досягати їх, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації у суспільстві, трудової діяльності та громадянської активності. Цими та іншими сучасними вміннями і якостями повинен володіти сучасний успішний член суспільства. Сформувати таких особистостей – задача Нової української школи. Задача сучасного педагога – усвідомити, яким має бути результат повної загальної середньої освіти та підібрати для своєї професійної діяльності такі технології, засоби, методи навчання, форми організації навчальної діяльності учнів, які, дійсно, будуть ефективними у досягненні цього результату. Тобто, готуючись до занять з учнями, педагог повинен щоразу замислюватись: «Стиль педагогічного спілкування з учнями, завдання, методи і засоби навчання, форми організації навчальної діяльності учнів, які я сьогодні використовуватиму, сприятимуть досягненню цього результату чи ні?». Адже протягом навчання у школі кожен учень разом з педагогами робить тисячі «кроків» і кожен такий «крок» – це маленьке зернятко, закладене у його майбутній самореалізації. На нашу думку, важливо, щоб кожен педагог усвідомив, що все, чому він вчить учнів у школі, вони візьмуть з собою в доросле життя. І перш ніж формувати у дитини те чи інше уміння, слід замислитись, як це вміння знадобиться їй у житті. Зокрема, із слухняних дітей виростають покірні люди, які бояться висловити свою точку зору, проявити ініціативу, бояться вцілому в житті десь себе проявити. Простелити килимок і сісти з дітьми в коло у НУШ – це один із способів формування в учнів здатності генерувати ідеї, без почуття страху висловлювати свою думку, правильно її обґрунтовувати, вступати в обговорення, проявляти й презентувати себе. І це стосується інших вмінь. У НУШ увага педагога зміститься з оцінки і багажу непотрібних переобтяжених теоретичних знань на особистість дитини. Цікава, практикоорієнтована, дружня до дитини НУШ – це школа, до якої учні йдуть з радістю, а повертаються додому з враженнями. Сприяти цьому має оновлене предметно-просторове оточення, оновлені навчальні програми, підручники й інші засоби навчання, інноваційні технології, методи навчання, сучасні форми організації навчальної діяльності учнів, сучасна бібліотека з електронною платформою, педагогіка партнерства між педагогами, учнями та їх батьками, особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи до управління освітнім процесом тощо.

КОГНИТИВНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

УДК 371.64:378.14:004

МЕДВЕДОВСКАЯ Оксана Геннадьевна

кандидат физико-математических наук,

доцент кафедры информатики

Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко

ORCID ID 0000-0002-4223-5559

e-mail: [email protected]

ЯЦЕНКО Валерий Валерьевич

кандидат технических наук, доцент,

доцент кафедры экономической кибернетики

Сумского государственного университета

ORCID ID 0000-0003-2316-3817

e-mail: [email protected]

Постановка и обоснование актуальности проблемы. В последнее десятилетие большое внимание уделяется внедрению и использованию облачных вычислений в образовательный процесс. Мировой рынок облачных вычислений продолжает расти (прогнозируется дальнейший рост технологии облачных вычислений на протяжении ближайших лет), растёт спрос на специалистов в области искусственного интеллекта и облачных технологий, что требует от преподавателей высшей школы не только использования облачных вычислений в обучении, но и внедрения в образовательный процесс специальных дисциплин, связанных с изучением облачных вычислений. С другой стороны, большое внимание в методике преподавания в последнее время уделяется развитию нового направления, основанного на использовании когнитивных свойств психики человека, что обусловило рассмотрение авторами вопроса когнитивно-визуального подхода к созданию презентаций с использованием облачных сервисов.

Детальніше

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ ПРАЦІ

УДК 37.04-053.4

ШИШОВА Інна Олексіївна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри спеціальної освіти і здоров’я людини

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

ORCID: 0000-0002-7716-6178

e-mail: [email protected]

В усьому прогресивному світі і в Україні зокрема науковці та практики прагнуть глибоко проаналізувати потреби та можливості як суспільства, так і його конкретних інституцій щодо оптимізації перебування в суспільстві людей з особливими потребами [8, с. 161].

Діти з особливими потребами є однією найбільш вразливих категорій населення. Вони можуть мати труднощі у навчанні, спілкуванні, соціальній адаптації, досить часто не завжди усвідомлюючи це. Особливою групою дітей з особливими освітніми потребами є діти дошкільного віку. У нас в державі цей вік розглядають у межах з 3-х до 6-7 років. Діти у цей період найчастіше перебувають у масових дошкільних закладах, інколи – у дошкільних закладах спеціального типу або вдома.

РОБОТОТЕХНІКА В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

УДК 378:61:004.9

МИРОНЕНКО Оксана Василівна

кандидат фізико-математичних наук,

старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2

Донецького національного медичного університету

ORCID ID 0000-0001-8967-0171

e-mail: [email protected]

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Сучасний розвиток ІТ-технологій лідирує серед усіх напрямків та галузей науки і техніки в усьому світі. Серед країн, які входять до списку найрозвиненіших в цій сфері, головують Японія, Німеччина та Південна Корея. Згідно зі звітом СЕЕ у 2018 році сектор розробки програмного забезпечення в Україні виріс на 19%. А за останні чотири роки вітчизняний ІТ-ринок виріс вдвічі. Але, водночас, ІТ-ринок став одним з головних напрямків з експорту послуг в Україні, адже більшість фахівців надають послуги аутсорсингу програмного забезпечення клієнтам з Західної Європи та США. Тобто фахівці-теоретики в нашій країні є в достатній кількості. Основною проблемою розвитку практичного застосування цих знань в Україні є недостатність коштів та зрілого правового підґрунтя для розробки та введення в експлуатацію нових типів  роботизованої продукції. Саме тому сферу робототехніки в Україні буде доречно розділити на три напрямки: споживчий, виробничий [2] і сферу навчання. На сьогодні розвиток ІТ-сфери, зокрема робототехніки, є головною метою для керівництва нашої держави. Це означає, що пріорітетним є  впровадження навчання робототехніці, зокрема в вищій медичній освіті, адже від цього покоління залежить ІТ-майбутнє України.

Детальніше

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Сокульська Наталія, Сокіл Богдан, Ковальчук Роман, Кмін Віктор

Розглядаються особливості індивідуалізації навчання як системи засобів, що сприяють усвідомленню студентами своїх сильних і слабких сторін навчання, підтримки та розвитку ідентичності з метою самостійного вибору власних значень навчання, її впровадження у сучасну систему військової освіти. Проаналізовано вибрані технології індивідуалізації навчального процесу та проведено статистичний аналіз отриманих під час експерименту [1] результатів, який мав на меті оцінити індивідуалізацію навчального процесу шляхом диференціації завдань практичних занять з дисципліни «вища математика» для слухачів курсу. Для втілення експерименту з метою оцінки індивідуалізованого підходу до навчання слухачів з різним рівнем базових математичних знань були розроблені відповідні комплекси методичних матеріалів для диференціації завдань практичних та самостійних занять.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись