• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРАКТИКУ СЬОГОДЕННЯ

Всеукраїнська науково-практична конференція
для студентів та молодих науковців,
присвячена 102-річниці з дня народження В. О. Сухомлинського

«ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРАКТИКУ СЬОГОДЕННЯ»

1 – 2 жовтня 2020 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА
ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

 
 

suhomlinsrkiy1

 

Привітання проректора з наукової роботи
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
доктора філологічних наук, професора
Сергія Павловича Михиди

mihida

 

Шановні учасники
Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
«Вивчення і впровадження ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення»

Щиро вітаю вас у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, де свято бережуть традиції педагогічної освіти і примножують досвід, витоки якого багато років поспіль науковці знаходять у творчій спадщині нашого земляка, всесвітньо відомого педагога В. О. Сухомлинського.

Дяка вам за долучення до процесів оновлення освітньої парадигми сучасної України. Нехай спілкування між учасниками конференції дає імпульс до нових звершень на науковій ниві, а студентські студії набувають нової якості в науковому просторі України та світу.

Щасти вам!

Привітання декана факультету педагогіки та психології
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
кандидата педагогічних наук, професора,
заслуженого працівника освіти України

Анатолія Борисовича Рацула

racul

 

Вельмишановні друзі!

Від щирого серця і за дорученням професорсько-викладацького колективу факультету педагогіки та психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Вітаємо учасників студентської науково-практичної конференції, яка присвячена 102-річниці до дня народження Василя Олександровича Сухомлинського – видатного українського педагога-гуманіста, Героя Соціалістичної праці, Заслуженого вчителя України, члена-кореспондента АПН СРСР, кандидата педагогічних наук, директора школи, вчителя, письменника.

В. О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість. Він вбачав мету виховання в розвитку творчих сил і здібностей особистості в умовах колективу й на основі етико-естетичних цінностей, інтересів і потреб, спрямованих на творчу працю і саморозвиток. З позицій гуманізму, загальнолюдських цінностей, витоки яких лежать в українській духовності, її моральних імперативах та культурі, розглядав виховання особистості як пізнання, духовність, працю. Василь Олександрович включив українську народну педагогіку в систему різнобічних педагогічних впливів, вважав її основою формування особистості. Великого значення надавав прищепленню любові до рідного слова. На цій основі створив власні оригінальні форми й методи організації навчання та виховання дітей у школі та в позакласній і позаурочній роботі.

Хай Вам щастить в нових пошуках, вивченні та примноженні невичерпної педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського і просто у житті – променисто-яскравому і багатому на радості і відкриття нового. Творчої Вам наснаги, наукових звершень, подальшого зростання! Дбайте про майбутнє України, високо несіть звання вчителя в руках якого майбутнє нашої держави!

З шаною і повагою, декан факультету педагогіки та психології, заслужений працівник освіти України, лауреат обласної педагогічної премії імені Василя Олександровича Сухомлинського, професор Рацул А. Б.

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1 ― 2 жовтня:

10.00 – 12.00 – робота в секціях;

12.00 – 13.00 – технічна перерва;

13.00 – 17.00 – робота в секціях.

 

Секції:

Секція 1: Спадщина В. О. Сухомлинського як джерело збагачення сучасної педагогічної науки.

Секція 2: Співзвучність педагогіки В. О. Сухомлинського з ідеями вітчизняних та зарубіжних педагогів.

Секція 3: Втілення ідей В. О. Сухомлинського в процес дошкільної та початкової освіти.

Секція 4: Вирішення завдань різних складників виховання у спадщині В. О. Сухомлинського.

Секція 5: Впровадження ідей Василя Сухомлинського в управлінні сучасним навчальним закладом.

Секція 6: Василь Сухомлинський про педагогічну творчість і майстерність учителя.

Секція 7: Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти.

Секція 8: Сучасники та послідовники В. О. Сухомлинського.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись