• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

СПІВВІДНОШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

УДК 530.145

Садовий Микола

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. У статті розглядається проблема невизначеності фізичних величин у ході проведення досліджень. Дається загальний підхід визначення поняття невизначеності, роль флуктуацій у їх виникненні. Розкривається еволюція ідей Л. де Бройля в частині ролі хвиль де Бройля та висунення поняття невизначеності координат та імпульсу Гейзенбергом, використання цього поняття в описі мікросвіту Шредінгером. Робиться висновок, що у квантовій фізиці, чим точніше дослідно визначається одна фізична величина, тим менш визначена друга, і ніякий експеримент не може привести до одночасного точного вимірювання обох динамічних величин. Це є об’єктивна властивість матерії. Л.С. Мандельштам та І.Є. Тамм вперше ввели поняття невизначеності енергії та часу , яка має відмінний фізичний зміст від невизначеності координат та імпульсу динамічної частинки . У збудженому стані атом чи ядро є нестабільними. Відповідно енергія збуджених рівнів не є строго визначеною і має певну ширину. Для нестаціонарного стану замкнутої системи встановлене співвідношення було підтверджене експериментально. В цьому випадку t – час характерний час зміни середнього значення в системі.

Ключові слова: невизначеність, координата, імпульс, ядро, атом, хвильове число.

Детальніше

Інтеграційні процеси професійної підготовки майбутніх учителів природничих наук

УДК 378.147:371.134:53

Подопригора Наталія, Клоц Євгеній

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Перехід закладів вищої освіти України до компететнісного виміру якості підготовки фахівців є одним з пріоритетних напрямів Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Підвищення вимог соціального замовлення до кваліфікації випускника закладу вищої освіти і потреби самого вчителя природничих наук, який виходить на конкурентний ринок праці, зумовлюють необхідність внесення змін до навчання студентів спеціальних дисциплін, що розкривають сутність світоглядної, прикладної та практико орієнтованої професійної спрямованості змісту та методів навчання фізики, хімії та біології зорієнтованих на результат. Незважаючи на необхідність підсилення уваги до цього напряму професійної підготовки майбутніх учителів природничих наук, в якому організація освітнього процесу, у тому числі навчання природничих дисциплін, має суттєві специфічні особливості, проблемі розроблення, упровадження і реалізації змісту природничої освіти, оновлення дидактичної системи, технологій і методик його реалізації не знайшли належного вирішення. До того ж, методичних розробок, які б забезпечували формування готовності майбутніх учителів природничих наук до професійної діяльності в старшій профільній школі не достатньо, що актуалізує потребу виявлення інтеграційних процесів професійної підготовки таких фахівців у педагогічному університеті.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ НА АКТУАРНИХ ПРОГРАМАХ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАЛИ

УДК 519.21:378.2

Фурсенко Тетяна

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Як показали результати дослідження, канадський підхід до професійної підготовки актуаріїв до недавніх пір здебільшого базувався на системі навчання і складання професійних іспитів за моделями американських професійних об’єднань – Спілки актуаріїв (the Society of Actuaries) та Спілки актуаріїв з нежиттєвого страхування (the Casualty Actuarial Society), лише доповненими специфічним для Канади змістом.

ІКТ У НІМЕЧЧИНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

УДК 378.016:811.111]:005.3

Дибкова Людмила, Норенко Євгенія

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІКТ У НІМЕЧЧИНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Німеччина зробила значний внесок в розвиток науки та техніки. У бізнесі, приватному та державному секторах країна є світовим лідером у галузі інновацій. У країні є велика кількість провідних університетів та науково-дослідних інститутів, які співпрацюють з інженерними, інформаційними та виробничими галузями. Протягом ХХ століття німецькі вчені отримали більше Нобелівських премій, ніж представники інших країн, і сьогодні результати німецьких наукових досліджень відносять до числа кращих у світі.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНДУСТРІЇ МОДИ – 3D-ДРУК

УДК 687.016.004.94

Косяк Інна, Міщішина Анна

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Анотація. Статтю присвячено проблемі вивчення і прогнозування процесів розвитку сучасної моди. Робота розкриває інноваційні тенденції модної індустрії початку XXІ століття: інноваційні технології 3D-друку в дизайні одягу, приклади нових технологій в дизайні одягу. Розглянуто вдосконалені методи 3D-друку, їх технологія, перевага, а також застосування їх в сучасній fashion-індустрії. Проведено всесторонній аналіз творчих розробок дизайнерів із застосуванням 3D-друку:створення колекцій за допомогою селективного лазерного спікання суконь від Iris van Herpen, нижньої білизни від Mary Huang, сукні Michael Schmidt, мехатронної сукні-павук від дизайнера-новатора Anоuk Wiррrecht, колекцій одягу Дані Пелег. Селективне лазерне спікання використовується при виготовленні не тільки одягу, але і взуття компанією Nike; окулярів та інших різних аксесуарів.

Ключові слова: дизайн, інноваційні технології, 3D-друк, лазерні технології, струйні технології, 3D-друкована мода.

Детальніше

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись