• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ПОГЛЯДИ НА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Ірина Шоколова

(магістранти ІІ курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті досліджено ідеї та погляди В. О. Сухомлинського на особливості морального виховання молодших школярів. На основі аналізу творчого доробку видатного українського педагога розкрито шляхи, методи, прийоми і форми виховання моральних цінностей.

Ключові слова: В. О. Сухомлинський, моральне виховання, молодший шкільний вік, моральні цінності, методи виховання.

ПРИРОДА І МУЗИКА В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Юлія Ліннік

(студентка 1 курсу факультету педагогіки на психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

м.Кропивницький

Науковий керівник – старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Шарапова Т.А.

Анотація: У світі існує небагато педагогічних систем, що входять до педагогічної скарбниці людства. Педагогічна система В. Сухомлинського відноситься саме до таких. Видатний український педагог, заслужений учитель України, директор Павлиської середньої школи, В. Сухомлинський зробив вагомий внесок у розробку проблем виховання в початковій школі.

Ключові слова: виховання, особистість, принципи, педагогічний зміст, методика.

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Світлана Юрченко

(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, старший викладач Н. М. Цуканова

Анотація. У статті проаналізовано та охарактеризовано виховний потенціал педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в музичному вихованні дітей дошкільного віку.

Ключові слова: виховний потенціал, музичне виховання, діти дошкільного віку, емоційність.

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИКИ У СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Костиря Наталія

(магістрантка 2 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Прибора Т. О.

Анотація: В статті автор розкриває особливості морального виховання засобом дитячої періодики у спадщині В. Сухомлинського. Акцентовано увагу на роботу з казками, оповіданнями і віршами в Павлиській початковій школі.

Ключові слова: моральне виховання, моральні норми, дитяча періодика, молодші школярі, спадщина Василя Сухомлинського.

Погляди В. О. Сухомлинського на гру як засіб розумового виховання молодших школярів

Ксенія Горпинко

(студентка ІІ курсу магістратури факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – д-р пед. наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація. У статті розкрито особливості гри як засобу розумового виховання молодших школярів; узагальнено окремі погляди В. О. Сухомлинського на специфіку застосування гри у процесі формування розумової культури дітей молодшого шкільного віку.

Ключові слова: розумове виховання, розумова культура, гра як засіб розумового виховання молодших школярів, досвід В. О. Сухомлинського щодо застосування гри в процесі формування розумової культури молодших школярів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись