• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У СУЧАСНІЙ РОБОТІ З ПЕРШОКЛАСНИКАМИ

Катерина Гриценко
(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка,
м. Кропивницький

Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова

Анотація. У статті проаналізовано використання ідей В. О. Сухомлинського в освітньому процесі роботи з першокласниками, показано актуальність вивчення даної проблеми, наведені приклади застосування творчих надбаньвеликого педагога у сучасній школі.

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В ТВОРЧОСТІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Наталія Ярьомич
(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
Імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. В статті розглянута проблема формування і розвитку творчих здібностей учнів у творчості В. О. Сухомлинського. Визначено засоби розвитку творчих здібностей, завдання вихователя з розвитку і формування творчої особистості. Досліджено умови для самовиховання творчості дитини.

ГРА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА (НА ДОСВІДІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО)

Тетяна Васильєва
(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти)
факультету педагогіки та психології
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті йдеться про особливості гри як ефективного засобу особистісного розвитку молодшого школяра; акцентовано на окремих тезах В. О. Сухомлинського щодо специфіки застосування гри у процесі формування особистісної культури дітей молодшого шкільного віку.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ірина Мафтик
(магістрантка 1 курсу Навчально-наукового інституту педагогіки і психології кафедри дошкільної і початкової освіти)
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
м. Суми

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Харькова Є.Д.

Анотація. У статті розкривається значення провідних педагогічних ідей Василя Сухомлинського та їх втілення в дошкільній освіті сьогодення.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Світлана Лобанова
(студентка 4 курсу психолого-педагогічного факультету)
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
м. Харків

Науковий керівник – кандидат пед. наук, доцент, В.І. Одарченко

Анотація: Проведений теоретичний аналіз педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, в ході якого з’ясовано, що педагог приділяв особливу увагу розвитку індивідуальності кожного учасника освітнього процесу, створенню комфортних умов для всіх представників освітянської спільноти під час навчально-виховного процесу в школі. Зазначено, що ідеї педагога-новатора актуальні в роботі вчителів НУШ.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись