• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ «КАЗКИ» У СПАДЩИНІ В О СУХОМЛИНСЬКОГО

Величко Богдана

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник: викладач Н. М. Андросова

Анотація. У статті звертається увага на виховну роль казки в процесі навчальної діяльності молодших школярів. Доведено, що за допомогою казок стає можливою реалізація багатьох освітніх напрямків. Проаналізовано погляди В. О. Сухомлинського щодо даного питання, та його поради.

Ключові слова. казка, виховання, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського, дитина.

ПОРАДИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ВИХОВАННЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ

Генсіцька Дарія

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винничека,

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І.Г.Баранюк

Анотація: у статті аналізуються складності організації навчально-виховного процесу «важких» дітей та даються поради В. О. Сухомлинського щодо їх подолання.

Ключові слова: «важкі» діти, вчитель, невстигаюча дитина, читання.

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ СУЧАСНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ірина Сугак

(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент С. М. Єлдінова

Анотація. У статті проаналізовано педагогічні погляди В. Сухомлинського на виховання та розвиток молодших школярів в контексті сьогодення. Акцентується увага на ідеї педагога для створення умов радісного і творчого дитинства, що впливає на набуття дитиною життєвих цінностей протягом всього її життя.

Ключові слова:педагог, школа, особистість, принципи виховання.

ЗАСТОСУВАННЯ ГРИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНої компетентності МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Оксана Корольчук

(студентка ІІ курсу магістратури факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – д-р пед. наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація. У статті звернено увагу на роль гри у формуванні комунікативної компетентності молодшого школяра; розкрито окремі аспекти застосування гри в навчально-виховному процесі початкової школи; охарактеризовано педагогічну спадщину В. О. Сухомлинського в контексті проблеми формування комунікативної компетентності молодшого школяра.

Ключові слова: комунікативна компетентність, гра, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського, застосування гри у процесі формування комунікативної компетентності молодшого школяра.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись