• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ВАЖКИХ ДІТЕЙ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Анастасія Золотіна

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

Університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

 

Науковий керівник –викладач Н. М. Андросова

Анотація: У статті розглянуто ключові аспекти виховання проблемних школярів, перераховано основні риси таких дітей. Спираючись на досвід видатного педагога В. О. Сухомлинського, проаналізовано методи виховання й перевиховання важких дітей, заглиблення у внутрішній світ дитини, природу, літературу і мистецтво з метою прищеплення вихованцям найкращих якостей.

Ключові слова: важка дитина, проблемна дитина, виховання, перевиховання, перший вчитель.

На сьогодні катастрофічно збільшується кількість проблемних дітей. Їх одразу видно за зовнішніми ознаками відчуження від спілкування, агресивністю, замкненістю. В. О. Сухомлинський вбачав у цьому проблему педагогічної занедбаності: «…і якщо в школах є що насторожилися, що наїжилися, недовірливі, а іноді і злі діти, лише тому, що вчителі не довідалися їх, не знайшли підходу до них.... Виховання без дружби з дитиною можна порівняти з блуканням у темряві» [1].

ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Дарія Генсіцька

(студентка 2 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент – І. Г. Баранюк

Анотація. Обґрунтовуючи практичну взаємодію між вчителем (вихователем) та учнем (дитиною) можна сказати, що найголовніше  та найцінніше у вчителі – його гуманність, чуйність та любов до дітей. Це і є фундаментом до створення й виховання ідеального вчителя.

Ключові слова: вчитель, дитина, учень, ідеал.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день є багато вчителів, проте не всі мають достатній рівень знань та досвіду. Існує безліч прийомів, методів, принципів, закономірностей навчального процесу, але не кожний вчитель ними володіє. Деякі з них не хочуть докладати зусиль для здобуття нового матеріалу, хоча добре відомо, що будь-який представник освітнього процесу повинен прагнути до ідеальності. На жаль, не так і просто цього досягнути. За допомогою у становленні ідеального вчителя, ми звернулися до творчої спадщини павлиського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись