• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ ЗА В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ

Ірина Горобець

(студентка 2 курсу магістратури факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація: У статті виділено головні особливості креативного розвитку молодших школярів за допомогою дидактичних ігор. Описано ідеї В. О. Сухомлинського щодо необхідності творчого розвитку особистості школяра, а також вплив дидактичної гри на розвиток креативного мислення учнів початкової школи.

Ключові слова: дидактична гра, креативність, творчі здібності, розвиток.

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Надія Омельчук

(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент С. М. Єлдінова

Анотація. У статті висвітленоідеї та погляди В. Сухомлинськогопро виховання морально-патріотичних цінностей у молодших школярів до рідної країни, до природи в умовах Нової української школи.

Ключові слова: моральне виховання,патріотичне виховання, педагогічна спадщина, Нова українська школа, початкова освіта, людська гідність,особистість.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Дмитрієва Дар’я

(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, старший викладач Н. М. Цуканова

Анотація. У статті розкривається значення провідних педагогічних ідей Василя Сухомлинського та їх втілення в дошкільній та початковій освіті сьогодення.

Ключові слова: виховання, розвиток, наука, освіта.

ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Олександра Біла

(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд.філол. наук,доцент С. М. Єлдінова

Анотація. У статті висвітленіідеїта погляди В. Сухомлинськогопро виховання моральних цінностеймолодших школярів та виховання гармонійно розвиненої творчої особистості.

Ключові слова: виховний процес,сучасна початкова школа, творча особистість, педагогічні ідеї В.Сухомлинського.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись