• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові конференції ЦДУ

ВІДЕОЛЕКЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Шишенко Інна

Педагогічна практика зазнала значного впливу прогресу науки і техніки за останні кілька десятиліть, у той же час система освіти за останні роки мала швидко та активно реагувати на виклики, поставлені пандемією вірусу Covid19 та російсько-українською війною. Зрештою, інтеграція цифрових технологій у викладання та навчання відкриває значний потенціал для закладів вищої освіти, проте і створила нові виклики для викладачів через їх здатність реалізовувати нові форми освіти в цифровому середовищі. Як наслідок, значні зміни відбулися в навчальних програмах багатьох спеціальностей, зокрема у підготовці майбутніх бакалаврів середньої освіти.

СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНО-ЦИФРОВОГО ПІДХОДУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВЕБ 3.0

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Чернишов Сергій

Запровадження інновацій у освітній процес вищої школи передбачає створення відповідних освітніх середовищ, які могли б забезпечити ефективність їх використання. Особливого значення ця проблема набула сьогодні, коли майже вся система освіти вимушена перейти на дистанційну форму навчання.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗВО

ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 Скібіна Олена 

Одним із  найважливіших  завдань  вищої  освіти  визнано  підготовку компетентного професіонала,  здатного  ефективно  реалізовувати процеси,  що  забезпечують  формування  й  використання  інформації, постійно  підвищувати  свій  професійний  рівень,  творчо використовувати  у  своїй  роботі  все  нове,  що  з’являється  в  науці  та практиці.  Тому  дослідження,  спрямовані  на  застосовування інформаційно-комунікаційних  технологій  (ІКТ) у  науці  й  навчально-виховному процесі закладу вищої освіти, є актуальними.

ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТ-КАМЕРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Сіпій Володимир

Одним з пріоритетів впровадження реформи загальної середньої освіти в Україні є оновлення технічних засобів навчання. Одночасно з впровадженням нового державного стандарту початкової освіти за рахунок субвенції НУШ з 2018 по 2021 рік було повністю оновлено освітнє середовище у початковій школі[1]. На рівні гімназії (базова школа) та ліцею (старша школа) основна увага була приділена оснащенню сучасним обладнанням опорних закладів освіти в межах урядової програми «Спроможна школа для кращих результатів». Не залишались осторонь оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти й місцеві громади де в рамках бюджету участі (громадського бюджету) школи отримували за рахунок місцевих бюджетів нові технічні засоби навчання.

РОЛЬ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ГІМНАЗІЇ

Інститут педагогіки Національної академії  педагогічних наук України

Семко Лариса

Під час навчання інформатики важливо враховувати наступні моменти: вдосконалення змісту (прикладна орієнтація його вивчення); виділення прикладного аспекту наявних завдань шкільного курсу інформатики, рішення прикладних задач; використання засобів інформаційних і комунікаційних технологій, нових методів і форм навчання.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись