• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Програма конференції

Секція 1. Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасної педагогічної науки

 1. «Педагогічна система В. О. Сухомлинського у сучасних працях вітчизняних учених»
  Андрєєнко Катерина Олександрівна, студентка 5 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти і мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ
 2. «Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасної педагогічної науки»
  Клочко Єлізавета Ростиславівна, студентка 2 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ
 3. «Внесок Василя Сухомлинського у розвиток педагогічної науки»
  Момот Анастасія Віталіївна, студентка 5 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти і мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ

Секція 2. Ідеї гуманної педагогіки у творчій спадщині Василя Сухомлинського

 1. В. О. Сухомлинський про застосування емоційного чинника як засобу гуманізації навчального процесу.
  Зикіна Катерина, студентка 2 курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 2. «Виховуємо доброту»
  Кіблицька Ольга Вікторівна, студентка 142 групи шкільного відділення Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради, Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка, м. Лебедин
 3. «Формування моральних почуттів у дітей молодшого шкільного віку»
  Коваленко Анастасія Вікторівна, студентка 1 курсу КДПУ імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград
 4. «Традиції сімейного виховання дітей у контексті ідей В. Сухомлинського»
  Лагута Яна Сергіївна, студентка 4 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ
 5. «Формування ціннісних орієнтирів у молодших школярів за творами В. О. Сухомлинського»
  Паламарчук Анна Олександрівна, студентка 5 курсу КДПУ ім.. В. Винниченка, м. Кіровоград
 6. «Василь Сухомлинський про виховання молодших школярів»
  Тининика Людмила Володимирівна, студентка І курсу магістратури природничо-географічного факультету КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 7. «Гуманізм педагогіки у творчій спадщині В. О. Сухомлинського»
  Хіжінська Яніна Валеріївна, студентка 4 курсу КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського», м. Олександрія

Секція 3. Втілення ідей В. О. Сухомлинського в процес дошкільної та початкової освіти

 1. Використання ейдетики у творчості Василя Сухомлинського.
  Борщ Марина, студентка 5 курсу Інституту післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди м. Харків
 2. «Туристично-краєзнавча робота як дієвий засіб пізнання природи українських Карпат (за творами В. Сухомлинського)»
  Будник Уляна Олегівна, студентка 4 курсу Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
 3. Погляди В. О. Сухомлинського на вплив медіа простору на якість освітнього процесу. 
  Кононова Любов Володимирівна, студентка 3 курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 4. «Проблема мовленнєвої підготовки молодших школярів у спадщині В. О. Сухомлинського»
  Левковська Ірина Юріївна, студентка 4 курсу Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», психолого-педагогічний факультет, м. Кривий Ріг
 5. Формування окремих компетенцій загальнокультурної компетентності молодших школярів у світлі педагогічних ідей В. О. Сухомлинського.
  Моцна Вікторія Олександрівна, студентка 5 курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 6. «Використання творчої спадщини В. О. Сухомлинського на уроках інформатики в початковій школі»
  Руденко Наталія Сергіївна, студентка 3 курсу КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського», м. Олександрія
 7. Виховання школярів засобами слова у творчій спадщині В. О. Сухомлинського.
  Ушанова Марина Михайлівна, студентка 5 курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 8. «Готовність дитини до школи в контексті поглядів В. О. Сухомлинського»
  Фещенко Юлія Володимирівна студентка 3-го курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 9. «Валеологічна спадщина Василя Сухомлинського і сучасність»
  Щербак Лілія Вікторівна, магістрантка Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, м. Суми

Секція 4. Вирішення завдань різних складових виховання у спадщині В. О. Сухомлинського

 1. «В. О. Сухомлинський про фізичне виховання і здоров’я учнів початкової школи»
  Барбулат Марія Руслановна, студентка 2 курсу КДПУ імені В. Винниченка, м. Кіровоград
 2. «Погляди В. О. Сухомлинського на формування, зміцнення і збереження здоров’я дітей дошкільного віку»
  Бутенко Віта Григорівна, аспірантка І курсу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми
 3. «Виховний потенціал авторських казок В. О. Сухомлинського»
  Жеребко Юлія Русланівна, Єрьоміна Тетяна Андріївна, студенти 3 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ
 4.  Моральне виховання особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.
  Загрійчук Юлія, студентка 5 курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 5. Використання ідей В. О. Сухомлинського для розвитку екологічної культури молодших школярів.
  Ізмайлова Анастасія Сергіївна, студентка 5 курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 6. «В. О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей у молодших школярів»
  Коломійченко Антоніна Василівна, студентка 3-го курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 7. «В. О. Сухомлинський про патріотичне виховання учнів засобами природи»
  Любченко Яна Ігорівна, студентка 5 курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 8. «Погляди видатного педагога В. Сухомлинського на розумове виховання особистості»
  Матвеєва Юлія Сергіївна, студентка 3 курсу факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
 9. «Погляди В. О. Сухомлинського щодо екологічного виховання молодших школярів через навчання в природі»
  Отріщенко Валерія Юріївна, магістрантка 5 курсу, психолого-педагогічного факультету Криворізького педагогічного інституту, державний вищий навчальний заклад, «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг
 10. «Природа як важливий чинник формування особистості молодшого школяра у педагогічній спадщині В. Сухомлинського»
  Савчин Марта Орестівна, студентка 2 курсу Педагогічного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ

Секція 5. Особливості інклюзивної освіти в педагогічній практиці Василя Сухомлинського

 1. «Ідеї В. Сухомлинського про особливості психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами»
  Арішака Юлія Сергіївна, студентка 5 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти і мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ

Секція 6. Василь Сухомлинський про педагогічну творчість і майстерність вчителя

 1. «Підготовка майбутнього вчителя до формування екологічної культури молодших школярів»
  Атаманова Леся Михайлівна,магістрантка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань
 2. Виховання молодого покоління педагогів на засадах ідей В. О. Сухомлинського.
  Голинська Світлана Юріївна, студентка 2 курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 3. «Формування екологічного стилю мислення у процесі професійної підготовки вчителя початкової школи»
  Драпак Любов Олександрівна, магістрантка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань
 4. Уроки мислення на природі Василя Олександровича Сухомлинського.
  Кот Катерина Юріївна, студентка 5 курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 5. «Василь Сухомлинський про застосування гри в педагогічному процесі»
  Тритяк Аліна Вікторівна, студентка 3-го курсу КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 6. Педагогічні умови формування рефлексивних умінь майбутніх вчителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу.
  Шатіло Дар’я Олександрівна, студентка 6 курсу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись