• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Історія кафедри германських мов та методик їхнього навчання

Підготовка вчителів англійської мови в нашому закладі починається в 1949 році. Із середини 1950-х pоків іноземна мова вивчалася як другий фах. У цей час функціонувала кафедра іноземних мов, на якій працювало 22 викладачі. 

У 1962 році КДПІ імені О.С.Пушкіна вийшов на етап створення окремого факультету англійської мови. 1 вересня 1964 р. було створено кафедру англійської філології. Її очолив кандидат філологічних наук Линський С.С. До складу кафедри входили досвідчені викладачі-практики: С.А. Розенцвейг, Д.Я. Пінчук, а також випускники 2-річних курсів при Київському педагогічному інституті іноземних мов: М.І. Бойко, Г.Г. Кузнецова, Л.Ф. Грицюк, Г.Л. Стрельчук. 

У 1969 році завідуючим кафедрою став кандидат педагогічних наук А.А.Кернер, автор монографії «Структурно-функціональні особливості англійських розмовних формул». Доценти Линський і Розенцвейг видали навчальний посібник «Історія англійської мови». У 1960-х роках кафедра запрошувала для читання спецкурсів і наукових консультацій відомих учених. Діяли гуртки англійської філології, методики викладання іноземної мови, країнознавства, лексикології. 

У 1979 р. здійснено перший набір студентів спеціальності «Вчитель англійської та німецької мов середньої школи» із п'ятирічним терміном навчання. Кафедра англійської філології працювала в новому 7-поверховому навчальному корпусі і мала 2 фонолабораторії, 5 фонокабінетів, 14 спеціалізованих кабінетів. 

У 1976 р. завідуючою кафедрою англійської філології було обрано кандидата філологічних наук Н.М. Орєхову. У 1970-х роках проводилася робота з професіоналізації процесу навчання. Вивченню англійської мови сприяли функціонування розмовного клубу, драмгуртока, хорового колективу. 

У 1979 р. відбулася реорганізація кафедр англійської мови та англійської філології. Перша займалася відтепер викладанням практичних дисциплін з І по V курс, а друга – теоретичних. Кафедра англійської філології на початку 1980-х років мала у своєму складі 8 викладачів. Із 1985 р. кафедрою керувала старший викладач Л.Ф. Грицюк. У 1987 р. після об'єднання кафедр утворено кафедру англійської мови і філології, яку очолив доцент В.О. Хрипун.

З 1979 року на факультеті іноземних мов почали працювати випускники Берлінського Гумбольдт-університету (м. Берлін) О.М. Білоус та О.І. Білоус, які пов’язали з факультетом все своє життя та успішно працюють і сьогодні. Професор Олександр Миколайович Білоус з 1997 до 2021 року очолював факультет на посаді декана.

У 1983 р. створено кафедру німецької мови як окрему структурну одиницю. Її викладачі виступали у різних школах, на семінарах учителів іноземної, мови при обласному інституті удосконалення вчителів, видавали навчальні посібники, покликані оптимізувати процес навчання школярів активним мовним діям. На початку 1990-х років колектив кафедри провів велику роботу із забезпечення навчального процесу сучасними науково-методичними матеріалами, які мали заповнили прогалини колишніх радянських підручників. У навчальному процесі почали широко використовуватись 14 навчальних посібників Д.А. Євгененка, Б.В. Кучинського, О.О. Гуменюка, О.М. Білоуса, Г.В. Михайлової. Завідуючий кафедрою, професор, заслужений працівник народної освіти України Д.А.Євгененко за 40 років викладацької та наукової роботи мав 94 друковані праці (180 др.арк.), у т.ч. 12 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти для учнів і вчителів шкіл України. Професор, заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент Аерокосмічної Академії України Б.В.Кучинський видав 41 друковану роботу (70 др.арк.), у т.ч. кілька підручників для ВНЗ. Б.В. Кучинський тривалий час працював на посаді проректора інституту, а пізніше університету і був власне одним із ініціаторів створення факультету іноземних мов на базі факультету англійської мови.  У той час на кафедрі працювали доценти Т.Д. Зеленко, О.О. Гуменюк, С.П. Артамановська, Т.М. Бихова, Г.В. Михайлова. Викладач Н.Р. Воронкова, випускниця університету м. Лейпциг, прийшла працювати на кафедру 1987 року і до сьогодні залишається провідним викладачем кафедри.

З 1991 р. на кафедрі англійської мови і філології працювало 26 осіб. У 1994 р. на базі кафедри створено 2 кафедри. Кафедра англійської мови, якою керували доценти Л.М. Стахеєва, М.І. Данілко, забезпечувала навчальний процес I-ІI курсів англійського відділення і III—V курсів німецького відділення з фаху «Англійська мова» як друга спеціальність.

Кафедрою англійської філології тривалий час завідував доцент В.О.Хрипун. За 1996-1999 pp. тут опубліковано 46 наукових праць (110,3 др.арк.), у т.ч. 6 навчально-методичних посібників і підручників англійської мови для студентів, практикум з граматики англійської мови.

У 1990х рр. кафедра співпрацювала з Монтклерським університетом,  підтримувала тісні контакти (проведення семінарів, участь у конференціях, отримання методичних матеріалів) з Британською Радою у Києві та Одесі, Американським Домом у Києві та Американським Корпусом Миру.

У 2003 році внаслідок реорганізації кафедр було створено кафедру германської філології, що складалася з двох секцій: англійської філології та німецької філології.

2017 року внаслідок чергової реорганізації факультету іноземних мов були створені кафедра англійської мови та методики її викладання та кафедра німецької мови та методики її викладання, які забезпечували підготовку вчителів спеціальностей «Мова і література (англійська)» та «Мова і література (німецька)» на освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр». Очолювали кафедри відповідно кандидати філологічних наук, доценти Снісаренко І.Є. та І.В. Пянковська.

На початку 2021-2022 н.р. вищевказані кафедри знову об’єднали. Нова структурна одиниця університету отримала назву «Кафедра германських мов та методик їхнього викладання».

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись