РОЗВИТОК ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО З ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Ірина Рожелюк

(аспірантка кафедри педагогіки)

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

м. Одеса

Науковий керівник –докт. пед. наук, професор О.С. Цокур

Анотація. Стаття присвячена висвітленню провідних ідей В. Сухомлинського про роль і місце освітнього моніторингу у процесі організації навчально-виховного процесу школи і управління якістю професійно-педагогічної діяльності вчителів. Уточнено провідні положення видатного педагога щодо визначення засад культурологічного підходу у здійсненні освітнього моніторингу. Продемонстровано перспективність розвитку кваліметричного підходу та доцільність його поєднання з культурологічними засадами освітнього моніторингу.

Ключові слова: освітній моніторинг, культурологічні засади освітнього моніторингу, кваліметричний підхід, якість професійно-педагогічної діяльності вчителів, управління навчальним закладом.