• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

ПОГЛЯДИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ В КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Генсіцька Дарія

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник: викладач Н. М. Андросова

Анотація. У статті йдеться про важливість формування дитячого колективу у перші дні навчання. А також використання досвіду В. О. Сухомлинського щодо створення учнівської спільноти згідно Концепції Нової української школи.

Ключові слова. дитячий колектив, учнівська спільнота, вчитель, спільна праця, Концепція Нової української школи.

ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

Бузько Олена

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник − кандидат педагогічних наук, доцент Баранюк І. Г.

Анотація. У статті порівнюються педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського з концепцію «Нової української школи». Показано актуальність втілення педагогічних ідей, зокрема таких, як орієнтація на особистість учня, природовідповідність, взаємодія школи і сім’ї, професійне зростання педагога.

Ключові слова: «Нова українська школа», концепція, педагогічні ідеї, навчання, виховання, розвиток.

ІННОВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Анастасія Слободніченко

(студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Т.О. Прибора

Анотація: у статті йдеться про педагогічну спадщину В. Сухомлинського, представлено його багатолітній досвід застосування інноваційних технологій, прийомів у розв’язанні питань, пов’язаних із навчанням і вихованням.

Ключові слова: В.О. Сухомлинський, прийоми, інноваційність, педагогічний досвід.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МЕДІА ОСВІТА» ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

Юлія Ляхова

(студентка ІІ курсу другого(магістерського) рівня вищої освіти факультету педагогіки та психології).

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент Т.О. Прибора

Стаття присвячена аналізу наукових підходів до визначення поняття «медіаосвіта» на сучасному етапі розвитку освітньої галузі. Здійснено систематизацію найбільш поширених його дефініції, визначено розбіжності в розумінні медіаосвіти зарубіжними й вітчизняними педагогами.Розглянуто основі напрями медіаосвіти та обгрунтовано її значення.

Ключові слова: медіаосвіта, концепція, педагогічний напрям, медіаосвітні технологі.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись