• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

На сьогодні кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістикисучасна ланка університету, яка відповідає за фахову та наукову підготовку фахівців. 82% викладачів кафедри – доктори й кандидати наук. На кафедрі діє аспірантура за двома спеціальностями – «порівняльно-історичне та типологічне мовознавство», «російська мова». Кафедра за час свого існування підготувала декілька сотень фахівців із перекладу з англійської, німецької, російської мов.

Важливою для формування фахівців з іноземних мов є робота на кафедрі учених із провідних вітчизняних та зарубіжних університетів, зокрема доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії та практики перекладу Харківського національного університету Леоніда Миколайовича Черноватого; доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та практики перекладу німецької мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кияка Тараса Романовича; професора, доктора Мері-Снелл-Горнбі з Інституту Усного та Письмового Перекладу Віденського університету (Австрія) та ін. 

До проведення практичних занять залучаються іноземні фахівці - носії мов. За час існування кафедри зі студентами спеціальностей «переклад» і «прикладна лінгвістика» працювало майже три десятки іноземних викладачів. Серед них такі знані cпеціалісти як: професор, доктор Марина Каннінгем,  професор, доктор Маргарет Рід Мукерджі, професор, доктор Ріта Джекобс (Монтклерський державний університет, США); доктор філософії, письменниця  Беатрікс Шіферер (Відень, Австрія); аташе з питань культури посольства республіки Австрії в Україні, магістр-перекладач Петра Гетценбруггер, доктор філософії Клаус Райзінгер ( університет імені Карла Франценса Ґрац, Австрія), доктор філософії Ібен Пліз (США); професор, доктор Дональд Візенфорт (Університет ім. Дж. Вашинґтона, США); професор, доктор, перекладач Альфред Зельнер (Інститут Теоретичного та прикладного перекладознавства, Ґрац, Австрія); професор, доктор Даґлас Ларш (США); професор, доктор Мері-Снелл-Горнбі (Інститут Усного та Письмового Перекладу Віденського університету, Австрія); професор, доктор Томас Гьоттінгер (Мюнхен, Німеччина); професор, доктор Ріхард Бруннер (університет м. Ульм, Німеччина); професор, доктор Ганс-Петер Нідермайер (фундація імені Ганса Зайделя, Мюнхен, Німеччина); професор, доктор Райнгард Гайденройтер, професор, доктор Ервін Горак (університет м. Мюнхен, Німеччина); професор, доктор Хільмар Бруннер  (університет м. Ердінген, Німеччина), професор, доктор Колін Брок,  доктор філософії Меган Маккорестон (університет Оксфорд, Англія); професор, доктор Сабіна Маттер-Сайбель  (університет м. Майнц, Німеччина); професор, доктор Лемуель В. Вотсон (університет м. Іллінойс, США) та ін.

img 29

Залучення до викладання провідних фахівців має системний характер. Наприклад, у 2015 році протягом семестру лекції, семінари та практичні заняття з міжмовної комунікації, фахових мов та технічного перекладу проводив професор із Німеччини Брайян Керелес. У цьому ж році практичні заняття для студентів з англійської мови вела викладач англійської мови, стипендіат програми імені Фулбрайта Ен Джокондіні з міста Ґранд-Репідз (США).

img 10

Помітною складовою функціонування кафедри є міжнародна діяльність. Так, протягом десяти років підтримуються тісні зв’язки з Фондом імені Ганнса Зайделя (Німеччина), завдяки фінансовій підтримці якого щороку декілька найкращих студентів та один викладач отримують трьохмісячні стипендії на навчання / стажування у провідних ВНЗ Німеччини. Згідно з угодою від 01.10.2015 року між факультетом іноземних мов КДПУ та Інститутом перекладу та міжмовної комунікації Технічного університету міста Кельн (Німеччина), термін дії якої складає три роки від дати підписання, трьохмісячне навчання у 2015 році за підтримки фонду Ганнса Зайделя в Кельнському університеті пройшла викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, кандидат філологічних наук А. Л. Міщенко.

Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних програмах щодо отримання грантів на стажування за кордоном. Наприклад, гранти від Австрійської академічної служби обмінів (OeAD) на місячне стажування у 2014/2015 н. р. у Центрі перекладознавства Віденського університету вибороли професор О. М. Білоус та старший викладач кафедри, канд. філол. наук Б. В. Стасюк. Згідно з угодою про співпрацю, викладачі кафедри щорічно проходять стажування в інституті теоретичного і прикладного перекладознавства Ґрацького університету імені Карла Франценса (Австрія). Так, у 2000 та 2002 роках двотижневе стажування пройшли проф. Білоус О. М. та доц. Ярова Л. О., у 2003 році – старший викладач О. І.Білоус, у 2005 році – проф. Білоус О. М., у 2007 році – викладач Кіт Л. М., у 2015/2016 н. р. – старший викладач кафедри, канд. філол. наук К. В. Головенко. Кафедра результативно співпрацює і з науковими та освітніми установами Німеччини, наприклад, Інститутом іноземних мов та перекладу м. Мюнхена.

Загалом, стажування, підвищення кваліфікації за кордоном, в університетах та академічних установах США, Великої Британії, Німеччини, Австрії пройшло майже 90% викладачів.

Окремо слід наголосити, що за укладеними угодами й різноманітними програмами можливість для стажування й навчання за кордоном мають і студенти спеціальностей «переклад» та «прикладна лінгвістика». За останні 5 років нею скористалося більше трьох десятків студентів.

Матеріально-технічна база. До послуг студентів спеціальності «переклад» та «прикладна лінгвістика» сучасні навчально-методичні кабінети (ауд. 601, 602), аналогова лабораторія синхронного перекладу (ауд. 720), мультимедійні аудиторії (ауд. 709, 610, 608) та спеціалізовані комп’ютерні лабораторії (ауд. № 611 та 612), що мають унікальний пакет программного забезпечення, без якого в наші дні неможливо уявити роботу професійного перекладача і прикладного лінгвіста: SDL Trados Studio 2015, memoQ 2015, DéjàVu X3, Across, CLAT, SDL Multi Term та SDL Passolo. На всі ці програми кафедрою перекладу, прикладної та загальної лінгвістики були заключені довгострокові угоди на навчальне використання безпосередньо з виробниками цих програм.

Крім того, в навчальному процесі активно застосовується програмний продукт, віртуальна студія субтитрування Aegisub, яка поширюється на умовах так званої «Програмної ліцензії Університету Берклі» (BSD licenses) і може бути застосована при викладанні відповідних дисциплін та для наукової роботи студентів із мінімальними обмеженнями.

Наукова бібліотека університету, кабінети факультету іноземних мов мають різноманітну навчальну й наукову літературу для забезпечення якісної підготовки студентів спеціальностей «переклад» і «прикладна лінгвістика».

Перелік дисциплін по кафедрі перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови)

Бакалавр:

1.Загальне мовознавство
2.Лінгвокраїнознавство
3.Практика усного та писемного мовлення
4. Практичний курс англійської мови
5. Переклад науково-технічних текстів
6.Практична граматика
7.Практичний курс німецької мови
8.Контрастивна стилістика
9.Теорія перекладу
10.Контрастивна лексикологія
11.Практичний курс перекладу з німецької мови
12.Третя іноземна мова (іспанська мова)
13. Практичний курс перекладу з англійської мови
14.Аспектний переклад
15.Контрастивна граматика
16.Практична фонетика
17. Контрастивна стилістика
18. Вступ до мовознавства
19. Спецкурс з національних варіантів мови
20..Вступ до перекладознавства
21.Переклад з німецької мови
22.Латинська мова
23.Дисципліна за вибором (переклад галузевих текстів)
24.Основи теорії мовної комунікації
25.Соціолінгвістичні аспекти порівняльної лексикології

Спеціаліст:

1.Загальнотеоретичний курс германської філології
2.Загальне мовознавство
3. Порівняльна типологія
4.Практичний курс перекладу з німецької мови
5.Автоматизований переклад і перекладацький менеджмент
6.Практичний курс англійської мови
7. Практичний курс перекладу з англійської мови
8.Практика перекладу з англійської мови
9.Практика перекладу з німецької мови
10.Практичний курс німецької мови
11.Третя іноземна мова (іспанська мова)

Магістр:

1.Текстова компетенція
2.Загальне мовознавство
3. Зіставна типологія
4. Фаховий переклад із німецької мови
5. Переклад галузевих текстів
6. Усний переклад
7. Лінгвокультурологія
8. Методика викладання перекладу у вищій школі
9. Теорія мовної комунікації
10. Автоматизований переклад і перекладацький менеджмент

 

035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови)

Бакалавр:

1.Загальне мовознавство
2.Практика усного та писемного мовлення
3. Практичний курс англійської мови
4. Переклад науково-технічних текстів
5.Практична граматика
6.Практичний курс німецької мови
7.Контрастивна стилістика
8.Теорія перекладу
9.Контрастивна лексикологія
10.Практичний курс перекладу з німецької мови
11.Третя іноземна мова (іспанська мова)
12. Практичний курс перекладу з англійської мови
13.Контрастивна граматика
14.Практична фонетика
15. Контрастивна стилістика
16. Вступ до мовознавства
17..Вступ до перекладознавства
18.Переклад з німецької мови
19.Латинська мова
20.Вступ до прикладної лінгвістики
21.Основи теорії мовної комунікації

Спеціаліст:

1.Загальнотеоретичний курс германської філології
2.Загальне мовознавство
3. Порівняльна типологія
4.Практичний курс перекладу з німецької мови
5.Автоматизований переклад і перекладацький менеджмент
6.Практичний курс англійської мови
7. Практичний курс перекладу з англійської мови
8.Практика перекладу з англійської мови
9.Практика перекладу з німецької мови
10.Практичний курс німецької мови

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись