• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Ярова Лариса Олегівна

yarova l oкандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994. Спеціальність: Англійська та німецька мови. Кваліфікація:Вчитель англійської та німецької мов.

Напрями наукової та професійної діяльності: фахові дискурси, порівняльна стилістика, лінгвокультурологія

Тема кандидатської дисертації: "Самовиховання дітей та підлітків в системі скаутингу" (2001р.)

Транслітерація імені: Yarova Larysa

ORCID iD: 0000-0001-6817-1787

Профілі: ScopusWeb of ScienceGoogle Scholar

Відзнаки:

 • Нагороджена грамотами університету, міської та обласної адміністрацій;
 • «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.),
 • Знак «Відмінник освіти України» (2009 р.),
 • Почесна грамота обласної державної адміністрації (2011 р.),
 • Орден «За заслуги III ступеня» (2021 р.)

Дисципліни, які викладає: практика усного та писемного мовлення, контрастивна стилістика, практична граматика, іншомовні фахові дискурси

Основні публікації

Підручники:

 1. Паращук В. Ю., Ярова Л. О. English Skillmaster Advanced (Практичний курс англійської мови): Навчально-методичний посібник для студентів ІУ курсу, які вивчають англійську мову як фах.  Кропивницький: Центр оперативної поліграфії АВАНГАРД, 2019. 248 с. 10.3 д.а. Рекоменд. вченою радою ун-ту, протокол №13 від 25 червня 2019

Посібники:

 1. Ярова Л. О., Олійник О. С. ІНШОМОВНІ ФАХОВІ ДИСКУРСИ В ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНОМУ ВИСВІТЛЕННІ: Навчальний посібник для студентів cпеціальності 035 Філологія, предметна спеціалізація 035.04 Германські мови та література (переклад включно). Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. 120 с.
 2. ПАРАЩУК В.Ю., ЯРОВА Л. О., ОЛІЙНИК О. С. MASTER YOUR ENGLISH. Практичний курс англійської мови: навчально-методичний посібник для студентів Ш курсу факультетів іноземних мов, спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська; спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Видання перше. Кропивницький: ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2021. 179 с.
 3. ПАРАЩУК В.Ю., ЯРОВА Л. О., ОЛІЙНИК О. С. TRANSLATING ENGLISH TOPICALLY ORIENTED TEXTS: Практикум із перекладу англомовних тематично-орієнтованих текстів. Для студентів четвертого курсу освітнього рівня Бакалавр, спеціальності 035 Філологія. Спеціалізація 035.04 Германські Мови та літератури (переклад включно).-/У співавторстві.- Кропивницький: ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 144 с.
 4. ПАРАЩУК В.Ю., ЯРОВА Л. О., ОЛІЙНИК О. С. READING AND TRANSLATING ENGLISH MEDIATEXTS: Практикум з читання та перекладу англомовних новинних текстів. Для студентів третього та четвертого курсу освітнього рівня Бакалавр, спеціальності 035 Філологія. Спеціалізація 035.04 Германські Мови та літератури (переклад включно). -/У співавторстві .- Кропивницький: ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 120 с.
 5. ОЛІЙНИК О. С., ЯРОВА Л. О., ВЕРЕЩАК Ю. М. MASTER YOUR ENGLISH: ПРАКТИКУМ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів першого курсу факультету іноземних мов, спеціальність 035.041 германські мови та літератури (переклад включно). Видання перше. Кропивницький, 2020. 148 с.
 6. ОЛІЙНИК О. С., ЯРОВА Л. О., ВЕРЕЩАК Ю. М. YEAR 1 ENGLISH: ПРАКТИКУМ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів першого курсу факультету іноземних мов, спеціальність 035.041 германські мови та літератури (переклад включно). Видання перше. Кропивницький: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. 140 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Automated Complexity Assessment of English Informational Texts for EFL Pre-service Teachers and Translators. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL (7), 2021, 155-164. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/call7.11 (у співавторстві). (Web of Science Сore Collection)
 2. Collaborative learning in academic English classroom: Preparation of PhD candidates - Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences - Supplement 21(1) December 13, 2019, Vital Issues in Life Sciences Implications: Socio-Economic, Legal, Environmental and Cultural Trends pp. 399 – 411. (у співавторстві). (Index Scopus)
 3. Nominative and Attributive Exophoric Reference in Foreign Prescription Medication Instructions as Text  Referential Identity Means in Specialized Translation. Humanities & Social Sciences Reviews, Vol. 8 No. 2 (2020): 151-157, Education Special Issue.https://doi.org/10.18510/hssr.2020.82e19 (у співавторстві) (Index Copernicus)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Мовні особливості заголовкового комплексу мережевого новинного тексту.-Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук:міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». - Випуск № 51.- Видавничий дім «Гельметика», 2022.-С.183-189. (у співавторстві).
 2. Роль приміток під час перекладу цитат на основі роману Донни Тарт "The Secret History''. - Науковий збірник "Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського.-серія :Філологія. Журналістика.-Том 33(72)№1.-2022, С. 130-134.
 3. Lexical Transformations in Ukrainian Translations of Definitions in EU Legal Acts. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць.-Вип. 47(3).-Видавничий дім «Гельметика», 2021.- С. 194-199. (у співавторстві)
 4. Цитата як ознака прецедентного тексту на основі роману Донни Тартт ''The Secret History”.-Науковий Збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». - Випуск № 35.- Видавничий Дім «Гельметика», 2021.-С.185-192.
 5. Перекладацький колорит лексики національно-культурного забарвлення.-Науковий Збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». - Випуск № 34.- ).-Видавничий Дім «Гельметика», 2020.-С.183-189.
 6. Прецедентна Асиметрія в аудіовізуальному перекладі. – Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – С. 738–743.
 7. Аналіз способів перекладу цитат у романі Донни Тартт «ТАЄМНА ІСТОРІЯ» українською мовою. – Наукові записки – Випуск 164 – Серія: Філологічні науки –Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. - С.573-578.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись