• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Верещак Юлія Миколаївна

vereschakвикладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 р., Спеціальність: англійська та німецька мови Кваліфікація: вчитель англійської та німецької мов.

Напрями наукової та професійної діяльності: дослідження національних варіантів англійської мови, особливості вимовних варіантів англійської мови, переклад, лінгвокультурологія

Тема кандидатської дисертації: "Варіативність фонемної структури слова на матеріалі британського та австралійського вокалізму у нормативному аспекті" (на основі лексикографічних джерел)

Транслітерація імені: Vereshchak Yuliia

ORCID iD: 0000-0003-4376-1718

ПрофіліScopusWeb of ScienceGoogle Scholar

Дисципліни, які викладає: практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови, практична граматика англійської мови

Основні публікації

Монографії:

1. Колективна монографія в рамках реалізації проєкту  Erasmus+ UTTERLY «Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія і практики»: розділ 18  « ( лютий 2023 р.), за наук.редакц.Світлани Калашнікової, частина ІІ 15.Вдосконалення викладання в ЦДУ ім.В.Винниченка Л.Клочек, Н.Подопригора, О.Близнюкова, Ю.Верещак, А.Степаненко С.155-164 - https://doi.org/10.31874/TE.2023

Посібники:

1. Практикум з фонетики англійської мови : Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу факультетів іноземних мов,

спеціальність Мова  і література (англійська) / С.В.Данильченко, Ю.М.Верещак.  – Кропивницький : Центр оперативної поліграфії АВАНГАРД, 2019. – 75 с. (4 друк.арк.)

2. Практикум з фонетики англійської мови : Навчальні матеріали для студентів 1 курсу факультетів іноземних мов, спеціальність «Мова і література (англійська)» / С.В.Данильченко, Ю.М.Верещак. – Кропивницький : Центр оперативної поліграфії АВАНГАРД, 2019. – 132 с. (4,5 друк.арк.)

3. ПРАКТИКУМ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів першого курсу факультету іноземних мов, спеціальність 035.041 германські мови та літератури (переклад включно). Частина перша, видання друге, неперероблене. \ Олійник О.С., Ярова Л.О., Верещак Ю.М. - Кропивницький: РВЦ ЦДУ, 2022. – 109 с. (4 друк.арк)

4. ПРАКТИКУМ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів першого курсу факультету іноземних мов, спеціальність 035.041 германські мови та літератури (переклад включно). Частина друга, видання друге. \ Олійник О.С., Ярова Л.О., Верещак Ю.М. - Кропивницький: РВЦ ЦДПУ, 2022. – 154 с. (5 друк.арк)

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Bilous O1, Mishchenko A2, Datska T3, Ivanenko N4, Kit L5, Piankovska I6 & Vereshchak Y“Modern Linguistic Technologies: Strategy for Teaching Translation Studies” - Posted on: December 30, 2021 - Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, E-ISSN 0975-2935 I Indexed by Web of Science, Scopus, ERIHPLUS, EBSCO (https://rupkatha.com/v13n465/)

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись