• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Ковтюх Світлана Леонідівна

кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, спеціальність «Вчитель української мови і літератури».

Напрями наукової та професійної діяльності:
Працює в університеті з 1991 р.
З 2009 до 2022 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри української мови та кафедри української мови та журналістики (2021–2022 рр.).
Автор понад 167 наукових публікацій.

Відзнаки:

 • Визнана найкращим науковцем університету в галузі філологічних наук за підсумками 2017 р.
 • Посіла перше місце в університетському конкурсі на найкраще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в галузі соціально-гуманітарних предметів за навчально-методичний комплекс курсу «Сучасна українська літературна мова (фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія)» 2018 р.

Тема кандидатської дисертації: «Становлення системи словозміни ойконімів української мови».

Транслітерація імені: Svitlana Kovtiukh, Svitlana Kovtjukh, Svitlana Avdeeva.

ORCID ID: 0000-0001-8549-8458

Профілі: Google Scholar

Наукова школа професора С. Л. Ковтюх «Актуальні проблеми граматики та лексикології української мови».
Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій (О. Л. Кирилюк, О. М. Кашталян (Бояр), Д. О. Шульга, І. В. Тільнова (Данильченко), А. І. Білоконенко).

Дисципліни, які викладає: «Сучасна українська літературна мова (вступ, лексикологія, фразеологія, лексикографія)», «Сучасна українська літературна мова (фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія)», «Сучасна українська літературна мова (морфеміка, словотвір, морфологія)», «Палітра фонетичних явищ в українській мові для студентів ОР «Бакалавр»; «Морфологічна парадигматика іменника в сучасній українській мові», «Ономастика» для студентів ОР «Магістр»; «Науковий стиль української мови», «Методологія лінгвістичних досліджень», «Методичні аспекти викладання філології в закладах вищої освіти» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD).

Основні публікації:

Монографії:

 1. «Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення» (2010),
 2. «Словозмінна парадигматика українських прізвищ» (2012) (обидві в співавторстві).

Посібники:

 1. «Репетитора (як навчитися грамотно писати)» (2004р., 2007р., 2016р.; усі три видання рекомендовано МОН України),
 2. «Культури наукової мови» у співавторстві (2011р., 2012р.; рекомендовано МОН України);
 3. «Сучасна українська літературна мова (Вступ. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія)» (2011р.),
 4. «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія)» (2014р.),
 5. «Наукова комунікація як складова фахової діяльності» (2015р.),
 6. «Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування» (2015р.),
 7. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2019р.),
 8. «Професійна комунікація» (2019р.).

Статті у фахових виданнях:

 1. Ковтюх С. Л. Вимова звука [о] без наближення перед складом з наголошеним [у́] в українській літературній мові. Наукові записки. Серія : Філологічні науки. Кропивницький : КОД, 2018. С. 21–27.
 2. Ковтюх С. Л. Різниця між поняттями «активний словник», «загальновживана», «між стильова» та «емоційно нейтральна» лексика. Наукові записки. Серія : Філологічні науки. Кропивницький : КОД, 2018. С. 227–232.
 3. Ковтюх С. Л. Зв’язані форми родового відмінка множини як нові грамеми словозмінних парадигм іменників Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки / редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. Київ : Міленіум, 2018. Вип. 292. С. 79–86.
 4. Ковтюх С. Л. Два Шевченки чи два Шевченка: до проблеми граматичної прескрипції. Вісник Львівського університету. Серія філологічна: збірник наукових праць. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. Випуск 71. Частина ІІ. С. 55–65.
 5. Ковтюх С. Л. Семантико-стилістичні та граматичні параметри словоформ кличного відмінка в драматичних творах І. Франка. Філологічний часопис: збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 1 (13). С. 59–73.
 6. Ковтюх С. Л. Система чинників для визначення словозмінних парадигм міліті-псевдонімів у сучасній українській літературній мові. Філологічний часопис: збірник наукових праць. Умань : ВПЦ «Візаві» 2021. № 2. С. 37–46.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics