• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
filfak_logo

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Габелко Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2000 р. Спеціальність: Англійська та німецька мови. Кваліфікація: вчитель англійської та німецької мови

Напрями наукової та професійної діяльності: сучасні методики викладання іноземної мови, проблеми професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови, актуальні питання граматики англійської мови

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язок розумового, морального та трудового навчання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632-1704)», 2010 р.

Транслітерація імені: Olena Habelko

ORCID ID:0000-0003-3769-3616

ПрофіліScopusWeb of ScienceGoogleScholar

Відзнаки:

  • Почесна грамота Управляння освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (2010 р.),
  • Грамота Кіровоградської обласної ради (2018 р.),
  • Подяка Кіровоградської обласної ради  (2018 р.),
  • Почесна грамота Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
  • Почесна грамота Центральноукраінського державного університету імені Володимира Винниченка (2021 р.).

Дисципліни, які викладає: «Країнознавство», «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика».

Основні публікаціі

Монографіі:

1. Габелко О. М. Філософсько-педагогічна система Джона Локка в умовах сталого розвитку. Mechanisms for ensuring sustainable development of society. Series of monographs Faculty of Agriculture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology : Monograph 29. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2019. С. 258-271

2. Габелко О. М. Формування готовності майбутніх учителів англійської мови до професійної самореалізації. Англійська мова в професійній підготовці майбутніх учителів : монографія. Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2021. С. 53–63.

Посібники:

1. Габелко О. М. Іноземна мова за професійнимспрямуванням (англійська) : Навчально-методичний посібник для студентів факультету історії та права.  Кропивницький : ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард» 2021. 120 с.

2. Габелко О. М. , Лисенко Л.О. Граматика : Збірник вправ для студентів І курсу. Кропивницький : ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2020. 160 с.

3. Габелко О. М. , Лисенко Л. О. Граматика : Збірник вправ для студентів ІІ курсу. Кропивницький : ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2020. 150 с.

4. Габелко О. М. Individual reading : навчально-методичні матеріали у двох частинах для студентів ІV курсу факультетів філології та журналістики і педагогіки та психології. Кропивницький : ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2020. 150 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі ScopusабоWeb of Science Core Collection:

  1. Fursykova, Habelko O., Chernii V. The Development of Digital Competence of Future Teachers in the Process of Distance Learning. iJet: International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2022. Vol. 17 (10). P. 835-841. (Scopus)
  2. Habelko O., Bozhko N., Gavrysh I., Khltobina O., Necheporuk Y. Characteristics of the Influence of Digital Technologies on the System of Learning a Foreign Language. Ingénierie des Systèmes d'Information. Vol. 27 (5). P. 85-98. (Scopus)
  3. Haleta Y., Fursykova T., Kozlenko V., Habelko O., Radchenko M. Man of the information society: problems of formation and development. Cuestiones Políticas. Vol. 40 (75). P.483-497. (Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях Украіни:

1. Habelko O.M.  Peculiarities of foreign language teaching in mixed-ability groups of non-linguistic specialities. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький, 2022. Вип. 207. С. 118-122.

2. Habelko O. To the problem of humanization in the pedagogical process. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький, 2020. Вип. 188. С. 59-63.

3. Haleta Y., Habelko O., Dombrovan T. Development of professional maturity of future foreign language teachers by means of informational technologies. Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2018. Вип. 4. C. 148–154.

4. Habelko O. Language teaching: discovering teachers’ principles. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип.166.  С. 61-64.

5. Habelko O.  Formation of readiness of future philologists to professional self-realization. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія : Філологія. Острог, 2018. Вип. 2 (70). С.19-22.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics