• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Завершилась виробнича практика магістрантів спеціальності 053 Психологія

Магістранти спеціальності 053 «Психологія» та "Психологія бізнесу і управління" завершили виробничу практику, яка тривала з 18.09.23 по 10.11.23 (метод. керівники від ЗВО канд. психол. наук, доц. Галушко Л. Я. та канд. психол. наук, доц. Радул І. Г., груп. керівник канд. психол. наук, доц. Близнюкова О.М.). Місцем проходження практики було обрано державні та приватні заклади освіти Кіровоградської та Миколаївської області, Центр психічного та фізичного здоров’я «Фенікс», приватна двомовна школа «Академія», психоневрологічний диспансер, реабілітаційний центр, що підтверджує бажання та готовність майбутніх спеціалістів охопити різні вектори надання психологічних послуг.

Практичні заняття від докторки психологічних наук, професорки Яценко Тамари Семенівни

30 листопада 2023 року академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор Яценко Тамара Семенівна провела практичні заняття для магістрів спеціальності 053 Психологія ОП «Практична психологія» з вивчення курсу «Активне соціально-психологічне пізнання». Викладачі кафедри психології та соціальної роботи, а також студенти спеціальності 053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання мали унікальну можливість доєднатися до психокорекційного процесу. Необхідно зазначити, що зацікавленість пізнанням методу активного соціально-психологічного пізнання виявило понад 70 осіб.

Актуальні проблеми психологічної науки та практики

Орієнтація України на входження у світовий освітній простір зумовлює посилення уваги до оволодіння іноземною мовою на всіх рівнях національної системи освіти. Вища освіта відносить іншомовну підготовку фахівців до пріоритетних напрямів, що мотивує до вдосконалення змісту освітніх програм, про це свідчить варіативність дисциплін для формування навичок володіння іноземною мовою студентів різних спеціальностей.

Виробнича практика «Психологічна служба в установах та організаціях»

Завершилась виробнича практика «Психологічна служба в установах та організаціях» у студентів другого (магістерського) рівня освіти заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» (метод. керівники від ЦДУ імені Володимира Винниченка канд. психол. наук, доц. Горська Г.О., канд. психол. наук, доц. Радул І. Г., груп. керівник канд. психол. наук, доц. Близнюкова О.М.). Магістранти вже працюють практичними психологами в закладах освіти Кіровоградської та Київської області та продемонстрували високий рівень професіоналізму, впроваджуючи найефективніші методи психологічної допомоги.

Чотиритижнева виробнича практика «Психодіагностична»

Студенти спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти пройшли першу чотиритижневу виробничу практику «Психодіагностична» (керівник доц. Галушко Л. Я.), де змогли у реальних умовах успішно застосувати знання, здобуті в університетських стінах.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics