• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

053 Психологія - Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Силабуси та робочі програми освітніх компонентів на 2023-2024 н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 053 Психологія
Освітні програма Психологія (практична психологія)

Обов’язкові освітні компоненти

 

 1. Філософія наукового пізнання (англійською мовою)

Силабус Робоча програма

 1. Методологія психологічних досліджень

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологія впливу

Силабус Робоча програма

 1. Психологія духовності

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Економічна психологія

Силабус Робоча програма

 1. Активне соціально-психологічне пізнання

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психолінгвістика

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Сучасні технології психологічного консультування

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Теорія і практика надання психологічної допомоги суб’єкту

Силабус Робоча програма

 1. Проективні методи в психології

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Юридична психологія

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Позитивна психотерапія

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Актуальні проблеми психологічної науки та практики (іноземною мовою)

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 

Бакалаврська програма
 1. Загальна психологія

Силабус Робоча програма

 1. Вікова та педагогічна психологія

Силабус Робоча програма

 1. Психодіагностика

Силабус Робоча програма

 1. Основи психокорекції

Силабус Робоча програма

 1. Основи психологічного консультування

Силабус Робоча програма

 1. Основи психотерапії

Силабус Робоча програма

 1. Практикум з психокорекції

Силабус Робоча програма


Вибіркові освітні компоненти
 1. Спецпрактикум з індивідуального консультування

Силабус Робоча програма

 1. Психологічна безпека особистості

Силабус Робоча програма

 1. Психологія конфлікту

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психотерапевтичні практики в роботі психолога

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психоекологія

Силабус Робоча програма

 1. Психологія посттравматичної реабілітації

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 053 Психологія
Освітні програма Психологія бізнесу та управління

Обов’язкові освітні компоненти
 1. Філософія наукового пізнання (англійською мовою)

Силабус Робоча програма

 1. Методологія психологічних досліджень

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологія впливу

Силабус Робоча програма

 1. Основи підприємницької діяльності

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Економічна психологія

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Теорія та практика бізнес-тренінгів

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Менеджмент організацій

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Технології управлінського консультування

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Сучасні технології роботи практичного психолога в бізнесі

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологічні основи бізнес-коучингу

Силабус Робоча програма (денна)

Силабус Робоча програма (заочна)

 1. Психологічні закономірності та технології маркетингової діяльності

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Кризовий менеджмент в організаціях

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Актуальні проблеми психологічної науки та практики (іноземною мовою)

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

Бакалаврська програма
 1. Загальна психологія

Силабус Робоча програма

 1. Вікова та педагогічна психологія

Силабус Робоча програма

 1. Психодіагностика

Силабус Робоча програма

 1. Основи психокорекції

Силабус Робоча програма

 1. Основи психологічного консультування

Силабус Робоча програма

 1. Основи психотерапії

Силабус Робоча програма

 1. Практикум з психокорекції

Силабус Робоча програма

 
Вибіркові освітні компоненти
 1. Спецпрактикум з індивідуального консультування

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологічна безпека особистості

Силабус Робоча програма

 1. Психологія конфлікту

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психотерапевтичні практики в роботі психолога

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психоекологія

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологія посттравматичної реабілітації

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

Силабуси та робочі програми освітніх компонентів на 2022-2023 н.р.

 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 053 Психологія
Освітні програма Психологія (практична психологія)

Обов’язкові освітні компоненти
 1. Філософія наукового пізнання (англійською мовою)

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Методологія психологічних досліджень

Силабус, робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологія впливу

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологія духовності

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Юридична психологія

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Активне соціально-психологічне пізнання

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психолінгвістика

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Сучасні технології психологічного консультування

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Технології роботи практичного психолога

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Сучасні освітні технології у викладанні психології

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.) 

 1. Проективні методи в психології

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Економічна психологія

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Позитивна психотерапія

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Актуальні проблеми психологічної науки та практики (іноземною мовою)

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

Бакалаврська програма
 1. Загальна психологія

Силабус Робоча програма

 1. Вікова та педагогічна психологія

Силабус Робоча програма

 1. Психодіагностика

Силабус Робоча програма

 1. Основи психокорекції

Силабус Робоча програма

 1. Основи психологічного консультування

Силабус Робоча програма

 1. Основи психотерапії

Силабус Робоча програма

 1. Практикум з психокорекції

Силабус Робоча програма

Вибіркові освітні компоненти
 1. Психогенетика

Силабус Робоча програма

 1. Спецпрактикум з індивідуального консультування

Силабус Робоча програма

 1. Психологічна безпека особистості

Силабус Робоча програма

 1. Психоекологія  

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.) 

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.) 

 1. Психотерапевтичні практики в роботі психолога  

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.) 

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологія посттравматичної реабілітації  

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.) 

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 053 Психологія
Освітні програма Психологія бізнесу та управління

Обов’язкові освітні компоненти
 1. Філософія наукового пізнання (іноземною мовою)

Силабус Робоча програма

 1. Методологія та організація психологічних досліджень

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологія впливу

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Основи підприємницької діяльності

Силабус Робоча програма

 1. Економічна психологія

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Теорія та практика бізнес-тренінгів

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Менеджмент організацій

Силабус Робоча програма

 1. Технології управлінського консультування

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Сучасні технології роботи практичного психолога в бізнесі

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологічні основи бізнес-коучингу

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологічні закономірності та технології маркетингової діяльності

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Кризовий менеджмент в організаціях

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Психологічна експертиза підприємницької діяльності

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 1. Актуальні проблеми психологічної науки та практики (іноземною мовою)

Силабус Робоча програма (1 р. 4 м.)

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.)

 

Бакалаврська програма
 1. Загальна психологія

Силабус Робоча програма (1 р. 10 м.) 

 1. Вікова та педагогічна психологія

Силабус Робоча програма

 1. Психодіагностика

Силабус Робоча програма

 1. Основи психокорекції

Силабус Робоча програма

 1. Основи психологічного консультування

Силабус Робоча програма

 1. Основи психотерапії

Силабус Робоча програма

 1. Практикум з психокорекції

Силабус Робоча програма

 

Вибіркові освітні компоненти
 1. Психогенетика

Силабус Робоча програма

 1. Спецпрактикум з індивідуального консультування

Силабус Робоча програма

 1. Психологічна безпека особистості

Силабус Робоча програма

 1. Психологія конфлікту  

Силабус Робоча програма

 1. Психотерапевтичні практики в роботі психолога

Силабус Робоча програма

 1. Психологія посттравматичної реабілітації  

Силабус Робоча програма

 1. Психоекологія

Силабус Робоча програма


 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Обов’язкові освітні компоненти
 1. Загальна психологія   Силабус
 2. Вступ до спеціальності   Силабус
 3. Вікова психологія   Силабус
 4. Соціальна психологія   Силабус
 5. Основи психогігієни   Силабус
 6. Диференційна психологія   Силабус
 7. Експериментальна психологія   Силабус
 8. Порівняльна психологія   Силабус
 9. Методика викладання психології   Силабус
 10. Методологічні та теоретичні проблеми психології   Силабус
 11. Сучасні теорії психології особистості   Силабус
 12. Арттерапія   Силабус
 13. Практикум з групової психокорекції (І частина)   Силабус
 14. Практикум з групової психокорекції (ІІ частина)   Силабус
 15. Педагогічна психологія   Силабус
 16. Історія психології   Силабус
 17. Психодіагностика   Силабус
 18. Психологічна служба в системі освіти   Силабус
 19. Основи психокорекції   Силабус
 20. Психологія спорту   Силабус
 21. Основи психологічного консультування   Силабус
 22. Психологія управління   Силабус
 23. Психологія "важкого" учня   Силабус
 24. Робота психолога з педколективом   Силабус
Вибіркові освітні компоненти
 1. Психологія мовленнєвої діяльності     Силабус
 2. Робота психолога з батьками    Силабус
 3. Основи соціалізації особистості    Силабус
 4. Основи психотерапії    Силабус
 5. Основи патопсихології    Силабус
 6. Етнопсихологія    Силабус
 7. Психологічні основи профорієнтаційної роботи    Силабус
 8. Практикум з дитячої психології    Силабус
 9. Технологія соціально-психологічного тренінгу    Силабус
 10. Психологія здібностей та обдарованості    Силабус

Анотації курсів

Бакалавр

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта Українська мова та література

016 Спеціальна освіта

053 Психологія

Магістр

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

053 Психологія

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись