• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Перший іспит державної атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта пройшов успішно

Вітаємо здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (ОП: Початкова освіта та Психологія) з успішним складанням першого державного екзамену. Відповіді студентів були вдалим поєднанням теоретичних основ з практичними рішеннями, прикладами, міркуваннями з урахуванням сучасних тенденцій в українському суспільстві та світі. Бажаємо успішного складання другого іспиту із загальної та практичної психології.

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта

Завершальний іспит в Alma Mater дуже хвилюючий момент для наших здобувачів вищої освіти. Роки навчання промайнули досить швидко, і ось він – останній відповідальний діалог з викладачами. Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») виступали гідно, демонстрували свої теоретичні знання та практичні уміння, давали розгорнуті відповіді на запитання членів комісії. Державна атестація відбулася 16 червня в комфортних умовах для всіх учасників освітнього процесу.

Обговорення результатів виробничої практика студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

За результатами педагогічної практики «Виробнича практика в закладах загальної середньої освіти» студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта на початку травня проводилася звітна конференція з практики.

Проходження практики у школі: Занурення у навчальний процес

Моя практика в 3 класі стала для мене незабутнім та корисним досвідом. Я очікувала зустрітися з цікавими, допитливими та енергійними дітьми. І мої очікування цілком виправдалися!

Доцентка Сумського державного педагогічного університету прочитала гостьову лекцію для студентів

11 квітня 2024 р. на платформі Zoom в межах співробітництва між закладами проведено гостьову кандидаткою педагогічних наук, доценткою, доценткою кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету Бутенко Вітою Григорівною на тему «Технології розвитку основ критичного мислення в роботі з дітьми дошкільного віку» для здобувачів спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись