• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти успішно захистили кваліфікаційні роботи

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти,що навчалися за ОП Початкова освіта заочно (перехресний вступ) успішно захистили кваліфікаційні роботи, виявили високий рівень критичного мислення в аналізі теоретичних та практичних матеріалів, свідомість у виборі тем досліджень та вмотивованість.

Складний етап з підтвердження рівня набутих знань та компетентностей пройдено

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта, які навчалися заочно за ОП Початкова освіта та Психологія (практична психологія) успішно склали передбачені навчальним планом кваліфікаційні екзамени з Педагогіки та фахових методик початкової освіти й Загальної та вікової психології.

Перший іспит державної атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта пройшов успішно

Вітаємо здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (ОП: Початкова освіта та Психологія) з успішним складанням першого державного екзамену. Відповіді студентів були вдалим поєднанням теоретичних основ з практичними рішеннями, прикладами, міркуваннями з урахуванням сучасних тенденцій в українському суспільстві та світі. Бажаємо успішного складання другого іспиту із загальної та практичної психології.

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта

Завершальний іспит в Alma Mater дуже хвилюючий момент для наших здобувачів вищої освіти. Роки навчання промайнули досить швидко, і ось він – останній відповідальний діалог з викладачами. Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») виступали гідно, демонстрували свої теоретичні знання та практичні уміння, давали розгорнуті відповіді на запитання членів комісії. Державна атестація відбулася 16 червня в комфортних умовах для всіх учасників освітнього процесу.

Захист магістерських досліджень

З 22 грудня по 25 грудня 2020 року на факультеті педагогіки та психології захистили магістерські дослідження студентки денної та заочної форм навчання спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта. Роботи пройшли перевірку щодо плагіату, були рекомендовані кафедрами до захисту.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись