Освітні програми (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка і логопедія)»

Освітньо-професійна програма "Корекційна психопедагогіка і логопедія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка і логопедія) та Дошкільна освіта