• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

На кафедрі дошкільної та початкової освіти працює 18 штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями. З них: 5 докторів педагогічних наук, 4 кандидати філологічних наук, 9 кандидатів педагогічних наук.

Сучасний колектив кафедри підтримує наукові традиції попередників. Маючи значний науковий потенціал, досвід роботи в початковій, загальноосвітній і вищій школі, викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти ведуть плідну науково-дослідну роботу, працюють над науковими проблемами «Професійна підготовка майбутнього педагога до впровадження сучасних технологій для трансформації освітнього середовища в умовах воєнного часу» (секція методик, реєстраційний номер 0122U200215), «Актуальні проблеми підготовки професіоналів у галузі дошкільної та початкової освіти» (секція педагогіки, реєстраційний номер 0122U200278). На кафедрі працює українсько-польська науково-дослідна лабораторія під керівництвом професорки Довгої Т. Я.: «Теорія і практика особистісно-професійного розвитку педагога в умовах неперервної освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід», реєстраційний номер 0122U200392.

Проблема дослідження: «Професійна підготовка майбутнього педагога до впровадження сучасних технологій для трансформації освітнього середовища в умовах воєнного часу».

Керівник теми – д. п. н., проф. Котелянець Н.В.

Члени дослідницької групи: д. п. н., доцент Котелянець Ю.С., к. п. н., доцент Нікітіна О.О., к. п. н., доцент Горська О.О., к. п. н., доцент Мартін А.М., к. п. н., доцент Вдовенко В.В., к. п. н., доцент Демченко Ю.М., к. філ. н., доцент Жигора І.В., к. філ. н., доцент Кіндей Л.Г., к. філ. н., доцент Федотова С.О., к. філ. н., доцент Єлдінова С.М.

 Мета дослідження:

  1. Вивчення та аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду в галузях дошкільної та початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО, учителів початкової школи з окресленої проблеми.
  2. Розроблення навчальних програм, посібників, підручників для студентів факультету.
  3. Проведення науково-методичних конференцій, семінарів спільно з КОІППО імені Василя Сухомлинського, викладачами інших педагогічних ЗВО, учителями початкових шкіл, представниками місцевого осередку асоціації дошкільників.
  4. Підготовка монографій, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій у галузях дошкільної та початкової освіти й підготовки майбутніх вихователів ЗДО та вчителів початкової школи.
  5. Створення експериментальних майданчиків для організації педагогічної практики та наукової роботи студентів і магістрів факультету.
  6. Залучення до наукових досліджень кафедри студентів і магістрантів.

Очікувані результати: забезпечення комплексного й системного підходів в інноваційній підготовці студентів, магістрантів спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта, вихователів закладів дошкільної освіти та учителів початкової школи загальноосвітніх закладів до роботи в умовах воєнного часу.

Проблема дослідження: «Актуальні проблеми підготовки професіоналів у галузі дошкільної та початкової освіти».

Керівник теми – д. п. н., проф. Ткаченко О.М..

Члени дослідницької групи: д. п. н., проф. О. С. Радул, д. п. н., проф. Т. Я. Довга, к. п. н., доцент І. Г. Баранюк, к. п. н., доцент Т. О. Прибора, к. п. н., доцент Н. М. Андросова, к. п. н., доцент Н. М. Озерна.

Мета дослідження: виявити та розробити окремі проблеми педагогічної підготовки професіоналів у галузі дошкільної та початкової освіти, які є актуальними для сучасної вищої школи.

Очікувані результати: підготовка навчальних посібників, наукових статей, монографій, тез.

Звіт кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти за 2020 рік

Звіт кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти за 2020 рік

Наукові праці

Викладачами кафедри видано такі наукові праці:

Монографії

Навчальні посібники

Навчально-методичні посібники

Хрестоматії

Наукові журнали

Колективна наукова праця

Фахові періодичні видання

Збірники нормативно-правових актів

Збірники статтей

Програми

Словники

Навчально-методичні комплекти для початкової школи

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись