Обговорення ОПП «Позашкільна освіта», ОПП «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства.

У зв’язку з цим 14 грудня 2023 р. членами кафедри педагогіки та спеціальної освіти та при залученні зовнішніх й внутрішніх стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти було проведене обговорення освітніх програм: ОПП «Позашкільна освіта», ОПП «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.